• ESCO

ESCO

Se, hvem vi har hjulpet med at spare penge og energi med ESCO. Vi kan også hjælpe dig!

Allerød Kommune - 2013

Energibesparelsesprojekt på 25 kommunale ejendomme til en sum af 27 mio. kr.

TBT: xxår. Allerød Kommune ønsker at øge energieffektiviteten i kommunens bygninger og igangsætter et energibesparelsesprojekt på 25 af kommunens ejendomme.

Hillerød Lilleskole - 2011

Energiscreening af Hillerød Lilleskole med henblik på at afdække potentielle energibesparelser inklusive finansiering af de rentable energibesparelser. Sum 3 mio. kr. TBT: 15 år.

ESCO Roskilde - 2013

Tekst følger 

Rudersdal kommune - 2010

ESCO energibesparelsesprojekt på 13 skoler i Rudersdal Kommune. Sum: 20 mio. kr.

TBT: xx år. Rudersdal Kommune lægger særlig vægt på besparelser på de tekniske installationer, bygningsmæssige forbedringer samt ændring af brugernes adfærd.