Privatlivspolitik for internettet

For NCC har beskyttelse af dine personlige data højeste prioritet, uanset om de data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser. I det følgende forklares NCC's forholdsregler for til enhver tid at beskytte og fortroligholde oplysninger om brugere af vores internettjenester, samt praksis for oplysningsindsamling og -videregivelse på http://www.ncc.dk/ og NCC’s andre websteder:

Personlige oplysninger

NCC beskytter din personlige integritet. Alle de oplysninger, du videregiver til os, behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende behandling af personlige oplysninger. Når du anvender NCC's websted, sporer vi automatisk visse oplysninger om dig. Disse oplysninger anvendes internt i aggregeret format til at opbygge og distribuere statistikker og generel markedsinformation, til markedsførings- og promoveringsaktiviteter, til at tilpasse vores ydelser til brugernes behov og til at hjælpe os med generel forbedring af NCC's websted. Dette er af afgørende betydning for, at vi kan yde den bedst mulige service. Oplysninger kan blive videregivet til vores partnere, hvis dette er påkrævet med henblik på at hjælpe dig, og til andre selskaber i NCC-gruppen. NCC videresælger ikke oplysninger til andre selskaber, og vi videregiver ikke indsamlede oplysninger direkte til annoncører eller andre tredjeparter.

Hvis du ikke ønsker at modtage andre produkttilbud fra os, kan du kontakte vores webmaster (telefonnummer +45 39 10 39 10 eller e-mail kommunikation@ncc.dk). Hvis du ønsker at vide, hvilke specifikke personlige oplysninger om dig, NCC har adgang til, eller hvis du ønsker at rette fejlagtige oplysninger, bedes du indsende en skriftlig, underskrevet anmodning. Denne anmodning bedes sendt til NCC, Tobaksvejen 2a, 2860 Søborg.

Cookies

NCC's websted indeholder såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil, som det websted, du besøger, beder om lov til at lagre på din computer. Cookies anvendes af mange websteder til at give besøgende adgang til forskellige funktioner. Vores cookies anvendes til de samme formål som indsendte personlige oplysninger (se herover). Hvis du ikke vil acceptere cookies, skal din internetbrowser være indstillet til automatisk afvisning af lagring af cookies, eller til at give besked, hver gang et websted beder om tilladelse til at lagre en cookie. Tidligere lagrede cookies kan også slettes ved hjælp af internetbrowseren. Der henvises til din internetbrowsers hjælpeafsnit for yderligere oplysninger. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, kan webstedet stadig anvendes, men dog med begrænset funktionalitet.

Sikkerhed

NCC anvender industristandarder som firewalls og autentifikationsbeskyttelse til sikring af dine personlige oplysninger. Vi kan dog ikke garantere fuldstændig sikkerhed, for der er ikke noget, der hedder fuldstændig sikkerhed på internettet.

Ændringer i NCC's privatlivspolitik for internettet

NCC kan fra tid til anden foretage ændringer i denne politik. Vi anbefaler at webstedets brugere lejlighedsvist genlæser denne privatlivspolitik retningslinjer for at gøre sig bekendt med ny praksis eller ændringer i vores politik.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Der er taget alle foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte. Dog leverer NCC disse oplysninger "som de forefindes" og fraskriver sig enhver garantiforpligtelse. NCC vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for skade som følge af brug af, eller manglende evne til at kunne bruge, dette websted eller ethvert andet websted, som dette websted er linket til.

Endvidere giver NCC ingen garantier med hensyn til nøjagtighed eller pålidelighed af oplysninger vedrørende ikke-NCC-websteder, der er omtalt på vores websted, eller hvor der forekommer et hyperlink, og NCC fraskriver sig ansvaret for materiale oprettet eller offentliggjort af tredjeparter på sådanne websteder.

Oplysningerne på dette websted kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel. NCC forbeholder sig retten til når som helst at lukke for adgang til siderne.

Ophavsretsmeddelelse

Ophavsret for dette websted og ophavsret for oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, omfatter men er ikke begrænset til tekst, billeder og lyd, øvrige dele af NCC AB, dettes datterselskaber, tilknyttede selskaber, licenstagere, joint venture partnere og ansatte. Alle rettigheder forbeholdes. De oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted, må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, overføres, rundsendes, distribueres, opbevares, modificeres, downloades, genanvendes, offentliggøres, licenseres, genposteres, sælges eller på anden måde udnyttes i kommercielt øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse fra NCC AB, dettes datterselskaber, tilknyttede selskaber, licenstagere, joint venture partnere eller ansatte. Dog kan handlinger af ovennævnte karakter tillades i forbindelse med strengt personligt brug og ikke-kommercielle formål, eller hvor det på anden måde måtte være angivet, forudsat oplysningerne gengives korrekt og uden materielle ændringer.

Anvendelsen af pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som offentlige, er tilladt i forbindelse med offentlig kommunikation, forudsat at kilden til oplysningerne angives.

Links

NCC anvender hypertext-links til websteder på internettet, der ejes eller drives af tredjeparter. Vi anvender dem som en hjælp, men NCC er ikke ansvarlig for og har ingen kontrol over sådanne andre websteder. Anvendelse af et eksternt hypertext-link kan betyde, at du forlader webstedet, og NCC er ikke ansvarlig for og giver heller ingen garantier eller står inde for de tredjeparts websteder, der linkes til. Når du linker til sådanne tredjepartssteder, skal du gennemgå og godkende det pågældende steds brugsregler, inden du anvender det. Du erklærer dig samtidig indforstået med, at NCC ikke er ansvarlig for sådanne tredjeparters websteders privatlivspolitikker og ikke kan tage ansvaret for materiale genereret eller offentliggjort af sådanne tredjeparts websteder. Ydermere vil et link til et ikke-NCC-websted ikke være udtryk for implicit godkendelse af webstedet eller de produkter eller serviceydelser, der omtales på sådanne tredjepartssteder.

Materiale indsendt af bruger - indsendelse af materiale, spørgsmål og svar, kommentarer eller forslag

Ved at indsende materiale til enhver af vores servere, f.eks. via e-mail eller via NCC's websted, erklærer du dig indforstået med at: (a) materialet ikke indeholder noget, der er lovstridigt eller på anden måde uegnet til offentliggørelse; (b) du vil tage rimelige forholdsregler for at scanne for og fjerne virusser eller andre forurenende eller destruktive elementer inden indsendelse af noget materiale; og (c) du ejer materialet eller har ubegrænset rettighed til at levere det til os, og NCC må offentliggøre materialet uden beregning og/eller indarbejde det, eller ethvert koncept omhandlet i det, i vores produkter uden ansvarspådragelse (d) du erklærer dig indforstået med ikke at foretage retslige skridt imod os i forbindelse med det materiale, du indsender, og du erklærer dig indforstået med at holde os skadesløse, hvis tredjepart skulle foretage retslige skridt imod os i forbindelse med det materiale, du indsender.

NCC vil ikke og kan ikke kontrollere det indhold, som brugere lægger op på deres sider, og er ikke ansvarlig for sådant indhold.

NCC kan til enhver tid og efter egen beslutning fjerne ethvert indhold, som brugere har lagt op. NCC påtager sig ikke noget ansvar for noget materiale, der indsendes til nogen af vores servere.

Bemærk venligst, at ethvert uopfordret indsendt materiale, information, forslag eller andre kommunikationer, som du sender eller lægger op på dette websted vil blive anset for at være ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royalty-frit, uigenkaldeligt, fuldt under-licenserbart og ikke-ejerskabsbehæftet. NCC vil ikke være underlagt nogen forpligtelser i forbindelse med sådan kommunikation. Ved at indsende enhver sådan information eller materiale giver du NCC en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at anvende, reproducere, kopiere, fremvise, udføre, modificere, udsende, distribuere, inddrage og/eller på anden måde anvende dette, sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andre indeholdte elementer til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål, materialer eller information. Du erklærer dig også indforstået med, at NCC frit kan anvende enhver idé, koncept, viden eller teknikker, som du uopfordret fremsender til os til ethvert formål.

Ændring af vilkår og betingelser

NCC kan på et hvilket som helst tidspunkt, uden forudgående varsel ændre, modificere eller tilbagekalde adgang til dette websted eller indholdet af disse sider. Det er dit ansvar at holde dig orienteret om eventuelle ændringer. Disse vil træde i kraft i samme øjeblik, de posteres.

Gældende lovgivning

Dette websted er oprettet og drives i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Enhver tvist i relation til dette websted vil blive afgjort i henhold til lovgivningen i Danmark og retssystemet i Danmark vil have eksklusiv retsmyndighed.