Med ansvar og omtanke skabes merværdi

NCC's arbejde med bæredygtighed udgår fra et holistisk perspektiv, hvor alle tre dimensioner af bæredygtighed - den sociale, den miljømæssige og den økonomiske - samvirker på en tydelig og gennemgribende måde.

Ikke mindst den sociale dimension spiller en tiltagende vigtig rolle og NCC udvikler blandt andet nye processer med øget social integration.Her spiller dialogen en fremtrædende rolle, og de eksisterende, lokale interessenter gives medindflydelse på projektet via en gennemtænkt samarbejdsproces. Her sættes mennesker i centrum og får plads til at deltage fra begyndelsen!

På vej mod det bæredygtige samfund skal vi have flere bidrag til innovative løsninger for at møde klimaudfordringerne. Og vores miljømæssige fodaftryk skal blive mindre og mindre. Vi skal økonomisere med både materialer og menneskelige ressourcer og begynde at tænke og agere efter vugge-til-vugge filosofien

Christina Lindbäck, Chef for bæredygtighed NCC AB

Vi skal hjælpe kunderne med at mindske deres påvirkning af miljøet og agere mere bæredygtigt

Vi arbejder målrettet med at mindske både vores egen og vores kunders miljøpåvirkning og fortsætter med at optimere vores sortiment med flere bæredygtige produkter og løsninger. På egen hånd og i samarbejde med vore kunder arbejder vi kontinuerligt med at udvikle flere energivenlige og ressourceeffektive produkter. På den måde kan vi bidrage til at minimere belastningen af vores planet og i fællesskab udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning.

Et andet område, hvor vi arbejder intensivt, er bevarelsen af biodiversitet. At anvende naturens egne ressourcer og samtidig bevare den biologiske mangfoldighed, er en måde at forebygge effekterne af klimaforandringer, men bidrager også til øgede økonomiske, sociale og kulturelle værdier. At fremme et sundt og bæredygtigt samfund for både mennesker, dyr og natur, samtidig med at vi skaber langsigtede rentable forretninger, er en fundamental del af vores strategi.

Vi har også tydeliggjort vores miljøarbejde MED MÅLBARE FOKUSOMRÅDER:

  • Klima og energi
  • Kemikalier og bæredygtigt materialevalg
  • Effektivisering, genvinding og minimering af affald
  • Miljøcertificeringer.

Læs mere om de fire fokusområder