Dialog og socialt ansvar

NCC's samfundsengagement drives på mange forskellige niveauer og i forhold til flere forskellige interessentgrupper. I det daglige arbejde drejer det sig om titusindvis af møder mellem mennesker og en kontinuerlig udveksling af tanker og erfaringer, som hjælper os i vores fortsatte udvikling.

Alle disse møder skaber merværdi ved at hælpe os med at prioritere inden for området bæredygtighed.

Vi gennemfører også regelmæssigt markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser. Det gør vi bedre at forstå kundernes behov og præferencer.

Når vi udvikler nye boligområder, indbyder NCC til information og dialog med kommende beboere og evt. naboer.

Deltagelse i den almene debat

NCC i Danmark har fået positiv opmærksomhed med et projekt kaldet Dome of Visions, en mobil visionær mødeplads og et projekt om bæredygtighed i mange dimensioner, som har til formål at indbyde til dialog og diskussion om, hvordan fremtidens byggeri skal ses ud.

Virksomheden har også en kontinuerlig dialog med forskellige interesseorganisationer og møder regelmæssigt investorer, analytikere og aktieejere.

I løbet af året blev der desuden indrettet en koncernoverordnet Public Affairs-funktion, som blandt andet har til opgave at styrke kontakten til omverdenen internt i virksomheden.

UNICEF

Vi tager også ansvar for samfundet i et bredere perspektiv.

I 2013 donerede NCC blandt andet 500.000 SEK til ofrene for naturkatastrofen på Filippinerne, og efter afstemning blandt de ansatte gav NCC 1 mio. SEK som julegave til UNICEF for deres arbejde i Niger med at installere vandpumper, som skal øge tilgangen til rent drikkevand.