• Flintholm Company House

GreenBuilding

Fra 2008 har det været muligt for danske virksomheder at deltage i The European GreenBuilding Programme, der er etableret på frivillig basis af EU Kommissionen. Programmet har som mål at forbedre energieffektiviteten i erhvervsbyggeri i hele EU. Energibesparelserne kan ske inden for opvarmning, belysning, ventilation, køling, kontorudstyr m.v.

Vi var den første danske GreenBuilding partner og den første projektudvikler, der blev partner på koncernniveau. Det betyder, at mindst 75% af vores byggeri opfylder kriterierne for GreenBuilding. I Danmark og på nordisk plan har vi over 20 projekter, der er GreenBuilding certificerede, heriblandt Nordens første GreenBuilding certificerede butiksejendom.

Reduktionen i energiforbruget i
kontorbyggeri sker typisk gennem:

  • Fokus på form og orientering af bygning
  • Optimering af placering og størrelse af glaspartier
  • Øget/forbedret isolering og minimering af kuldebroer
  • Anvendelse af lavenergikomponenter i installationer
  • Intelligente energistyringssystemer
  • Varmegenvindingsanlæg
  • Montering af solpaneler
  • Reduktion af ventilationstab gennem facade og tag
Senest opdateret: 10-01-2014 12:49:32