• Worker building P303
 • Worker building P303 (detail)
 • Renovation of district heating pipes in Copenhagen 2011
 • Workers discussing
 • Spuma Weed control

Mangfoldighed og medarbejderudvikling

At tiltrække de bedste talenter, samtidig med vellykket udvikling af dem, som allerede arbejder hos os. Det er et af de allervigtigste aspekter hos NCC. Kompetente og motiverede medarbejdere fører til bedre rentabilitet og mere tilfredse kunder.

Vi tror på individets egen formåen og drivkraft, og NCC bygger på, at alle medarbejdere bidrager, og at enhver finder sin rolle og får lov at komme til orde.

Målet er at skabe en åben og tiltrækkende arbejdsplads, som præges af vores værdier:

 • Ærlighed
 • Respekt
 • Tillid
 • og Pionerånd

Mangfoldighed bidrager til kreativitet og nytænkning

Vi arbejder også aktivt for at øge mangfoldigheden og mindske diskriminering i branchen.

Vi ønsker at skabe kreative team og arbejdspladser og erkender, at kreativitet opstår ud fra en mangfoldighed af baggrunde, kompetencer, erfaringer og ideer - uanset

 • etnicitet
 • køn
 • alder
 • religion
 • seksuelle præferencer
 • livsstil

NCC deltager derfor også aktivt med at øge andelen af ansatte med anden etniske baggrund.

I f.eks. Finland har NCC deltaget i et integrationsprojekt sammen med Helsingfors By, hvor indvandrere tilbydes uddannelse og praktik for at kunne arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen. Uddannelsen er klar i marts 2014.

Lignende initiativer er blevet gennemført på andre steder.

Bred kompetenceudvikling og forskning i fokus

NCC er en organisation fuld af viden, hvor uddannelse og kompetence-udvikling er centrale spørgsmål.

Uddannelser inden for en række områder og på mange forskellige niveauer gennemføres årligt. Det handler om alt fra projektlederuddannelser, til pladschefcertificeringer og NCC's egen arbejdslederskole, som har kørt i flere år, og som fx giver nye typer udviklingsmuligheder for faglærte.

En af de vigtigste udviklingsindsatser, som påbegyndtes i løbet af 2014 er koblet til vores værdier og etiske regler, og som er obligatoriske for alle, som er ansatte i NCC.

Lederudvikling

Lederudvikling et prioriteret område hos NCC.

Fremtidens udfordringer kræver visionære og coachende ledere, som tør tage ansvar for sine medarbejdere, og som kan udvikle sig i takt med virksomheden.

I 2013 har der været særlig fokus på at skabe en fælles koncernplatform til forandringsledelse.

NCC's ledere skal med hjælp fra den nye platform stå bedre rustet til at fremme udvikling og fornyelse af virksomheden. Den fælles platform indebærer foruden kurser og uddannelser en række forskellige værktøjer og arbejdsmodeller, som giver praktisk støtte til analysearbejde, planlægning og gennemførsel af forskellige typer forandringer - alt let tilgængeligt på vores intranet.