• NCC er den første entreprenør der er med i Virksomhedsskolen
  • Virksomhedsskolen som NCC er med i, hjælper unge mennesker videre til en uddannelse
  • Virksomhedsskolen som NCC er med i, er et samarbejde mellem det offentlige og private

Virksomhedsskolen

NCC arbejder aktivt med at hjælpe unge mennesker, som er kørt af uddannelses-sporet, med at komme videre og få en uddannelse. Initiativet er en succes og har bl.a. vundet Aarhus kommunes integrationspris.

Virksomhedsskolen er et afklarende og uddannelsesforberedende tilbud for unge mellem 17-25 år indenfor bygge- og anlægsbranchen, som blev etableret i forbindelse med Aarhus Kommunes byggeri af det nye multimediehus på Aarhus Havn – DOKK1. Projektet er et samarbejde mellem NCC Construction Danmark A/S, Århus Produktionsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Urban Mediaspace Aarhus. Projektet indgår i Aarhus Kommunes handlingsplan for 95 % målsætningen.

Virksomhedsskolen startede i august 2012 med 3 elever og har pr. november 2015 haft 131 elever indskrevet. Af disse er 19 i gang pt., 63 er gået videre i en erhvervsuddannelse (de fleste til Aarhus Tech – Center for byggeri). 23 elever har fået en læreplads, og 5 er gået i job. Skolen har løbende optag gennem Århus Produktionsskole og UU Aarhus-Samsø.

Virksomhedsskolens målgruppe

Virksomhedsskolen er målrettet unge, der ønsker en byggefaglig håndværksuddannelse, og som lærer bedst ved en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Skolens elever er unge mellem 17 og 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse og vurderes til ikke umiddelbart at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Målet med deres forløb på Virksomhedsskolen er derfor, at de bliver brancheafklarede og/eller kvalificerer sig til en erhvervsuddannelse indenfor det byggefaglige område.

Virksomhedsskolens principper og metoder

Det bærende princip i Virksomhedsskolen er læring i praksisfællesskaber. Derfor er skolen indrettet i en skurvogn på selve byggepladsen og fungerer som en fuldt integreret del af hverdagen på pladsen. Eleverne befinder sig det meste af tiden ude på byggepladsen, hvor de arbejder i forskellige sjak. Skolen giver dermed eleverne en unik mulighed for at realitetsteste deres uddannelsesdrømme i den virkelige verden, hvilket er med til at forebygge frafald senere i deres uddannelsesforløb.

De forløb der tilbydes i Virksomhedsskolen følger byggeriet. Således står betonarbejde og struktørfaget på programmet, mens fundament og bygning opføres. Senere i byggeprocessen åbnes der op for forløb målrettet smede-, murer-, tømrer-, maler-, VVS-, ventilations- og elektrikerfaget.

Vejledning i Virksomhedsskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Aarhus-Samsø - har ansvaret for visitering til Virksomhedsskolen og vejledningen af alle elever. Dette sker i tæt samarbejde med Århus Produktionsskole og de sagsbehandlere, der henviser de unge til Virksomhedsskolen. Vejledningen er helhedsorienteret og har som fornemste opgave at sikre elevernes overgang til en ungdomsuddannelse.

Ilse Fogtmann, der er Virksomhedsskolens UU vejleder, er i daglig kontakt med eleverne og giver dem den fornødne støtte og vejledning i at håndtere de udfordringer, der kan forhindre dem i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der arbejdes med elevernes personlige og sociale kompetencer og på at skabe struktur og stabilitet i deres dagligdag. Det faglige, samt kontakten til byggeriets forskellige sjak, tager faglærer Thomas Ogola fra Århus Produktionsskole sig af. Derudover modtager eleverne undervisning i dansk og matematik nogle timer én dag ugentligt ved siden af deres arbejde på byggepladsen.

UU vejlederen fungerer som elevernes indgang til det kommunale system og til uddannelsesinstitutionerne. Hvis en elev ikke magter at gå på Virksomhedsskolen undersøges andre muligheder for praktik eller et produktionsskoleophold. 

Hverdagen på Virksomhedsskolen

De unge møder ind kl. 6.45 og er klar til at arbejde kl. 7.00. Opgaverne på byggepladsen er meningsfyldte og konkrete, og de unge er meget motiverede. De arbejder sammen med de øvrige byggeriarbejdere, herunder struktørerne, og holder pauserne sammen med dem i frokoststuen i skurbyen. Byggeriarbejderne er alle meget positive indstillet overfor de unge og fra NCC forlyder det, at sjakbajserne på byggepladsen udtrykker tilfredshed med elevernes indsats.

Virksomhedsskolens foreløbige resultater

I løbet af de næsten 3 år, projektet har kørt, er der opnået gode resultater.
Fra de parter, der er involveret i projektet, udtrykkes stor tilfredshed med projektets udvikling og den måde, samarbejdet har forløbet på hidtil. NCC har vist stor interesse for projektet og har leveret vigtige bidrag til etableringen af Virksomhedsskolen. Det gode samarbejde vil derfor fortsætte på andre byggepladser i Århus.

Kontaktpersoner i Virksomhedsskolen

Senior produktionschef i NCC, Christian Egemose – tlf.: 24 88 77 66

Faglærer fra Århus Produktionsskole, Thomas Ogola – tlf.: 41 90 36 76

UU vejleder – UU Aarhus-Samsø, Ilse Fogtmann – tlf.: 41 85 40 65