• Mother with child

Vores værdigrundlag

Selve rygraden i NCC's måde at arbejde udgår fra vores værdier og vores etiske regler. Sammen fungerer de som et kompas for både medarbejdere og forretningspartnere. De udgør grundlaget for, hvordan vi optræder og handler i hverdagen og giver os vejledning til vores beslutninger.

Udover de tre grundlæggende værdier

 • Ærlighed
 • Respekt
 • Tillid

har vi i 2013 fået en fjerde værdi

 • Pionerånd

Med ordet pionerånd vil vi inspirere og opmuntre ansatte og samarbejdspartnere til at tænke innovativt og kreativt for at opnå langsigtet bæredygtig udvikling, en udvikling på linje med NCC's vision:

 • at forny vores branche og tilbyde ekstraordinært bæredygtige løsninger

Vores fire værdigrundlag

Ærlighed

 • Vi er ærlige over for os selv og vores interessenter
 • Vi driver forretning på en korrekt og ansvarsfuld måde
 • Vi sikrer, at vores interessenter altid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt
 • Vi samarbejder, værdsætter andres meninger og står bag beslutninger, der er taget
 • Vi anvender alle ressourcer med omtanke

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør hvad vi siger
 • Vi har mod til at være ligefremme og tydelige
 • Vi står bag vores forpligtelser og stræber efter en høj standard i forhold til kvalitet, etik og bæredygtighed

Pionerånd

 • Vi tager initiativ, arbejder proaktivt og med energi
 • Vi har mod til at afprøve nye idéer og arbejdsmåder
 • Vi driver udviklingen sammen med vores interessenter

NCC's etiske regler

De etiske regler er blevet oprettet under hensyn til frivillige initiativer, som NCC har tilsluttet sig, blandt andet

 • World Economic Forum Partnering Against Corruption (PACI)
 • FN's Global Compact

initiativer, som gør virksomheder opmærksom på

 • korruption
 • miljø
 • menneskerettigheder
 • arbejdsmåder

Ansvarlig ledelse

NCC's koncernledelse er ansvarlige for at de etiske regler efterleves, hvilket opfølges kontinuerligt under rammerne for den løbende virksomhedsproces. NCC er desuden medlem af

 • Corporate Supporters Forum
 • Transparency International Sweden

Hjælp til medarbejdere

NCC har et veludviklet compliance program, som bygger på kontinuerlig uddannelse og diskussioner med alle medarbejdere, blandt andet NCC Compass, et værktøj som gør det nemmere for vores medarbejdere at følge vores værdier, og som på en enkelt og tydelig måde forklarer, hvordan de etiske regler skal tillempes i praksis.

Inden for rammerne af NCC Compass påbegyndte man i 2013 den største uddannelsessatsning nogensinde inden for NCC.

Ved årsskiftet til 2014 havde 1200 chefer i koncernen gennemgået den obligatoriske uddannelse og i 2014 skal samtlige medarbejdere have samme mulighed.