Vejasfaltørelev

Vil du arbejde med asfaltudlægning? Så er vejasfaltør-uddannelsen noget for dig.

Sådan bliver du vej-asfaltør

Stadig flere af de ansatte i NCC, som arbejder med udlægning af asfalt, er faguddannede. Der er to veje at vælge imellem, hvis du vil uddannes som vejasfaltør: En traditionel elevuddannelse eller – hvis du allerede har været beskæftiget med vejarbejde – en merituddannelse, hvor du får din erfaring godskrevet. Uddannelsen er aftalt mellem Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening og 3F (Fagligt Fælles Forbund).

Vej-asfaltør-elever

Den traditionelle elevuddannelse varer to år, hvor du er ansat på kontrakt i NCC Roads. Uddannelsen skifter mellem praktik og teori. I løbet af uddannelsen er der godt 24 ugers skoleophold og godt 70 ugers praktikophold. I praktikperioderne er du knyttet til et af vores udlægningshold, mens den teoretiske del af uddannelsen foregår på AMU-center Ulfborg Kjærgaard. Uddannelsen slutter med en prøve, der omfatter løsning af både teoretiske og praktiske opgaver.

Uddannelsen påbegyndes hvert år den 1. september med en forudgående praktikperiode på 2 til 3 måneder.

Eleverne får overenskomstsmæssig voksenløn i hele elevtiden også under skoleophold og den forudgående praktikperiode.

Elever som har svært ved det skriftlige eller ved at læse (skoleperioden) kan få ekstra hjælp til dette.

Merituddannelsen

Også erfarne asfaltarbejdere kan få papir på deres kunnen. De kan melde sig til merit-ordningen. Her er kravet, at du har haft mindst tre års ansættelse i asfaltbranchen og mindst 5.000 timers asfaltarbejde. Hvis du opfylder disse krav kan du komme på et indledende ugekursus, hvor dine kompetencer bliver klarlagt, og du får at vide, hvilke kurser du bør tage, inden du går op til den afsluttende prøve.

Kurser og prøve foregår på AMU-center Ulfborg Kjærgaard. Når du har bestået prøven, er du vejasfaltør på lige fod med de, der har gennemført den 2-årige elevuddannelse.