Aarhus-kontor skruer op for arbejdsglæden

Når et nyt og energirigtigt kontorbyggeri er lejet ud og lejerne flyttet ind, må de nye lejere ofte selv finde ud af, hvordan de optimerer kontorets indeklima under skiftende vejrforhold, ligesom de typisk kan mangle sparring på, hvordan der kan spares yderligere på energiregningen, når dagligdagen melder sig. Som det første herhjemme vender kontorhuset Zenit Company House i Aarhus op og ned på den praksis. 

NCC, der har udviklet og opført Zenit Company House, vil nøje følge energiforbruget og indeklimaet i huset gennem en såkaldt Green Lease®-ordning, hvor fagfolk inden for energi og klima hvert kvartal i de første to år af lejeperioden vil mødes med lejerne for bl.a. at kontrollere og justere de tekniske anlæg – og dermed forbedre indeklimaet.

Jesper Hall, administrerende direktør for EnviDan Water og lejer i kontorkomplekset Zenit Company House, glæder sig til at komme i gang med det i entreprenørkredse usædvanlige samarbejde, der – når metoden bliver udbredt – kan fremme miljørigtig adfærd og skrue op for trivsel, sundhed og arbejdsglæde på en stribe arbejdspladser herhjemme.

Jesper Hall lægger især vægt på de ledelsesmæssige fordele ved at øge tilfredsheden blandt sine 30 medarbejdere i huset.

”Vi har i august haft en rigtig varm måned med masser af høj sol, og jeg kan se en stor fordel i fælles fredagskaffemøder med medarbejderne hvert kvartal, hvor vi i dialog med NCC bliver klogere på, hvordan medarbejderne har oplevet de forgangne tre måneder, og hvor der fremadrettet kan laves forbedringer - især inden for indeklimaet, der betyder så meget for arbejdsglæden og effektiviteten,” siger Jesper Hall.

EnviDan Water er et rådgivende ingeniørfirma, der blandt andet selv rådgiver om klimatilpasning og energioptimering. Derfor har det lige fra starten ligget naturligt for firmaet at flytte ind i et kontorbyggeri, der ikke blot er DGNB-certificeret efter en meget høj international bæredygtigheds-standard, men hvor miljøtiltagene nu også følges til dørs over for hver enkelt lejer, der vil være med.

Jo bedre medarbejdere trives, jo mindre sygefravær vil der erfaringsmæssigt være, og det gavner både medarbejderne og virksomheden. Det er for eksempel et velkendt fænomen, at indeklimaet på kontoret kan blive udfordret i årets løb, når vejret skifter. Her vil selv små justeringer i inde-temperaturer og luftskifte betyde overordentligt meget for velværet.

Michael Hein, administrerende direktør for CompuGroup Medical, er sammen med 60 medarbejdere også lejer i Zenit Company House, der ligger på hjørnet af Viborgvej og Ringvejen - et af de mest "travle" steder i Aarhus, med udsigt over byen og bugten. Han glæder sig også til det nært forestående Green Lease-samarbejde.

”Det er dejligt, at vi ikke bliver overladt til os selv, også selvom det tekniske i huset foregår automatisk – lys, der slukker af sig selv og den slags. Selv om vi i forvejen sparer rigtig meget på energiregningen i et klimaoptimeret hus, er jeg er ret overbevist om, at vi vil kunne optimere yderligere på tingene gennem dialogen med de NCC-folk, der holder øje med huset”, siger Michael Hein fra CompuGroup Medical, der leverer IT-løsninger til praktiserende læger og fysioterapeuter.

Projektdirektør Bendt Ladekjær, NCC Property Development, der er projektansvarlig for Green Lease-aftalerne i Zenit Company House, bekræfter, at der er gevinster at hente, både for miljøet og økonomien, og han roser samtidig lejerne for at tage et aktivt ansvar.

”At lejerne bliver mere bevidste om deres egen adfærd og brug af huset, kan gøre en forskel for både miljøet og individet. Oplevelsen af, at man som individ har et ansvar og at man rent faktisk selv kan være med til at påvirke sit forbrug og i sidste ende også det aftryk, man er med til at sætte på miljøet, betyder noget. Vi tilbyder alle vore lejere at indgå en Green Lease, og vi sigter dermed mod at rulle Green Lease-ordningen ud i alle vores byggerier i Danmark”, siger Bendt Ladekjær.

Green Lease®
Green Lease ® er en individuel, frivillig ordning mellem ejendomsudvikleren NCC og den respektive lejer, som

  • sigter mod at optimere lejers brug af lejemålet
  • medfører, at utilsigtet energiforbrug reduceres
  • begrænser unødvendige omkostninger til energi
  • lærer lejeren at anvende sit lejemål optimalt
  • sikrer optimalt indeklima ved tilpasning af teknikken
  • medfører, at medarbejderne trives i bygningen

Zenit Company House

Zenit Company House II er seneste etape af et i alt 20.000 m² stort byggeri på hjørnet af Viborgvej og Ringvejen i Aarhus. Huset er udviklet af NCC Property Development og er ejet af PKA. Byggeriet er DGNB bæredygtighedscertificeret med karakteren Silver. Lejere i bebyggelsen er TRYG, MSC, Redmark, Ensure, EnviDan, CompuGroup Medical, Dominus, AON Private Consulting og NCC. Læs mere på ncc.dk/zchII