August 2015

Arbejdet på Frederiks Plads har i en periode over sommeren stået stille. Det skyldes, at der i forbindelse

med etablering af byggegruben og de såkaldte jordankre, som skal sikre spuns indfatningsvæggen omkring byggegruben, er konstateret mindre skader, i form af kosmetiske revner i vægge, på nabobygningen i Jægergårdsgade nr. 144. Da disse skader blev konstateret blev arbejdet øjeblikkeligt stoppet.

Situationen er blevet undersøgt nærmere og problemerne skyldes forhold i undergrunden, der ikke har været til at forudse. For at undgå lignende hændelser er projektet, udførelsen og risikovurdering nu ændret og godkendt af Aarhus Kommune.

Ny metode
Med det nye projekt bruger vi nu en anden metode til at etablerer disse jordankre. Og vi går dertil meget varsomt frem – vi udfører kontrolmålinger hver eneste dag. Overskrider målingerne de tilladte grænseværdier for bevægelser i undergrunden stopper vi arbejdet øjeblikkeligt.

Der vil blive monteret måleudstyr på nabobygninger i Jægergårdsgade og Værkmestergades øvre del - dette uden konstruktive indgreb i bygningerne. 

Der vil desuden blive udført en indvendig fotoregistrering af lejemål og lejligheder i de omtalte nabobygninger i perioden uge 32-34. Alle lejemål og lejligheder skulle være kontaktet herom og dette arbejde pågår.

Arbejdet genoptages slut uge 32/start uge 33.

Forventet arbejdsplan - august/september 2015:

  • Boring og installering af jordankre
  • Opgravning og bortkørsel af jord ifm. jordankre og kælderudgravning
  • Prøve ramning af pæl i byggegruben

Arbejdstider:

  • Arbejdet vil som udgangspunkt blive udført indenfor normale arbejdstider jf. gældende regler i Aarhus Kommune. I perioden mellem kl. 7.0018.00.
  • Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage.

Information til naboer samt andre berørte af byggeriet:

  • Ny byggepladsinfo udgives, hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse. Denne info vil kunne findes på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen ”Naboorientering”.