Februar 2015

Frederiks Plads

På byggeriet har der i en periode pågået nedramning af spuns langs grundgrænsen mod Jægergårdsgade og nu langs Værkmestergade ved den nordlige grundgrænse.

Vi skal beklage de gener det påfører jer som naboer til byggeriet, og vi søger det løst bedst muligt indenfor de rammer der er for et sådant arbejde.

Som generel info kan vi oplyse, at der jf. bestemmelserne for arbejdet er monteret viberationsmålere på soklerne af de bygninger, hvorved arbejdet pågår.

Såfremt viberationerne kommer over grænseværdierne, bliver arbejdet stoppet og dette  har været tilfældet langs Jægergårdsgade og nu også langs Værkmestergade mod nord. Grænseværdierne er forskellige, afhængig af om det er ældre ejendomme eller nyere ejendomme og det skyldes det forhold, at funderingen er udført efter forskellige normer og byggeprincipper. 

Nuværende stop i rammearbejdet skyldes forhindringer i undergrunden som bevirker, at spunsen ikke kan rammes/vibreres ned på den sædvanlige og normalt anvendte metode. Dette kan skyldes ”træghed” i jorden, spunsens længde/dybde, jordens beskaffenhed generelt - som kan være meget forskellig.

På baggrund af ovenstående, er vi nødsaget til på en strækning at ændre til en slidsevægs udførelse.

Slidsevæggen udføres med en særlig stor og specialdesignet gravemaskine, som udfører en rende hvori spunsen kan sænkes ned. Denne løsning giver ikke de samme vibrationer/rystelser.

Nærværende udførelse starter op i uge 10, og vil pågå på resten af strækningen langs Værkmestergade på nordsiden, samt den sidste strækning ned af Jægergårdsgade (se oversigtskort). Dette betyder, at det spunsarbejde som pågår i slidsevæggens udstrækning, vil være uden væsentlige gener og viberationer i uge 10.