Jan/feb 2015

Forventet arbejdsplan 
(Jan/Feb. 2015)

  • Etablering af byggeplads
  • Ramning af spuns opstartet mod Jægergårdsgade
  • Ramning af spuns Værkmestergade

 

 

ARBEJDSTIDER

  • Rammearbejdet vil som udgangspunkt blive udført indenfor normale arbejdstider jf. gældende regler i Aarhus Kommune. I perioden mellem kl. 8.00-18.00.
  • Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage.
  • Hele rammearbejdet (spuns og pæle) kommer til at stå på i længere tid - og oplevelsen af dette vil være forskelligt afhængigt af hvor det pågår på grunden.

INFORMATION TIL NABOER SAMT ANDRE BERØRTE AF BYGGERIET:

  • Nyhedsbrev som vi løbende vil ligge ud på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen naboorientering.