marts/april 2015

Forventet arbejdsplan 
(marts/april 2015)

  • Forberedelse til udførelse af slidsevægge på den viste strækning.
  • Udførelse af slidsevægge på den viste strækning langs Jægergårdsgade, og herefter den sidste strækning langs Værkmestergade og frem til Værkmestergade ud for Hotel Comwell og indkørslen til byggepladsen.
  • Udførelse af spuns langs Værkmestergade fra byggeplads indkørsel og ned mod Spanien. Spunsen er en kortere spuns som forventes at kunne vibreres og rammes ned på den sædvanlig og normal anvendte metode.

Ny byggeplads info udgives hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse og vil udkomme ca. hver anden måned afhængig af aktiviteterne på byggeriet.

 

ARBEJDSTIDER

  • Rammearbejdet vil som udgangspunkt blive udført indenfor normale arbejdstider jf. gældende regler i Aarhus Kommune. I perioden mellem kl. 8.00-18.00.
  • Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage.
  • Hele rammearbejdet (spuns og pæle) kommer til at stå på i længere tid - og oplevelsen af dette vil være forskelligt afhængigt af hvor det pågår på grunden.

INFORMATION TIL NABOER SAMT ANDRE BERØRTE AF BYGGERIET:

  • Nyhedsbrev som vi løbende vil ligge ud på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen naboorientering.

Spørgsmål: kontakt Ib Høgsberg – ibbhog@ncc.dk 

Vi beklager på forhånd de gener som arbejdet måtte medføre, og vil søge at begrænse disse. Vi tilstræber at løse det bedst muligt - således der til sidst står et flot byggeri som kan være med til at løfte hele området.