Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Invitation to Collaboration

The 3rd room. Vision and documentation. Producing new knowledge about architecture, engineering, and possibilities of the 3rd room.

RESEARCH WITH US!

NCC invites university students to apply their knowledge and competencies to study DOME OF VISIONS. We deliver climate data from a unique case and professional insights onto your project.

LEARN MORE AT THE INFO EVENT

Join the information event on the 18th of Septem- ber i Dome of Visions. Students at bachelor and master level are invited to share their ideas about research possibilities and projects within the field of the 3rd room, its use and future.

NEED more info?

Contact Nina Larsson from NCC for more information / er du velkommen til at kontakte Nina Larsson hos NCC.