Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Nul ulykker i 450 dage på Strandtorvet

En sand solstrålehistorie. Det er, hvad man kan kalde projekt Strandtorvet på Islands Brygge, hvor NCC Nybyg fornyligt nåede flere markante milepæle. Med et vedvarende fokus på sikkerhed, arbejdsglæde og tydelig ledelse kan teamet nu levere et færdigt projekt en måned før tid – uden arbejdsulykker og anmærkninger i mønsterrunderingen.

Hos NCC har vi et mål om ”Nul ulykker – hver dag”. Et mål som netop er nået på Strandtovet, hvor NCC Nybyg står klar til levering af 25 unikt beliggende ejerlejligheder i Havnevigen på Islands Brygge. Holdet bag projektet har for nyligt rundet 450 dage uden arbejdsulykker og optjent et helt skema (20 mønsterrunder) uden så meget som en eneste rød eller gul anmærkning. Nedenfor kan du høste erfaringerne fra Strandtorvet og blive klogere på, hvad der blandt andet kan være med til at fremme sikkerheden og et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Tænk sikkerhed ind fra start

De flotte resultater er ikke kommet af sig selv på Strandtorvet. Ifølge Preben Nielsen, Arbejdsmiljøkonsulent i NCC, har holdet på Strandtorvet været ekstrem gode til at tænke sikkerhed ind fra start: ”Inden byggeriet for alvor gik i gang, fik holdet markeret adgangsvejene tydeligt i form af sort græsarmering. Adgangsvejene blev derfor brugt til deres formål at gå på og ikke til at stille materialer på. Samtidig er græsarmering nemt at holde fri for sne om vinteren – og så ser det da super godt ud, at adgangsvejene står snorlige.”

I samme stil blev der tænkt sikkerhed ind i planlægningen af byggeriet ved at anbringe byggematerialer på de enkelte etager, inden byggeriet blev lukket til. Dermed undgik håndværkerne at skulle hejse materialer op, mens aktiviteterne var i gang på pladsen. Og for at minimere trafikken på trapper og i opgange blev der åbnet op imellem lejlighederne, så der var flere indgange til de enkelte lejligheder.

Tydeliglig ledelse motiverer og skaber holdånd

Hos NCC er tydelig ledelse en afgørende faktor for et godt arbejdsmiljø. Det er også erfaringen hos teamet på Strandtorvet, hvor byggeledelsen har haft et vedvarende fokus på både at fastholde og forbedre sikkerhedskulturen på pladsen. Blandt andet på de ugentlige tavle- og formandsmøder har byggeledere og håndværkere sammen vendt arbejdsmiljøet, talt om udfordringer og været åbne for nye idéer og forslag til forbedringer. På den måde har alle parter bidraget til at skabe en fælles forståelse for sikkerhedskulturen og dermed taget ansvar for at leve op til de aftalte mål.

Ifølge sikkerhedskonsulent Preben Nielsen har byggeledelsen på Strandtorvet været særligt dygtige til at skabe en god holdånd på pladsen – et parameter, som bestemt også er med til at skabe et godt arbejdsmiljø:

"At udvise tydelig lederadfærd handler om at gå foran og udstikke retningerne. Men det handler også om at motivere sine medarbejdere. På Strandtorvet har der været en særlig holdånd, fordi byggeledelsen har formået at få alle parter til at se projektet i et større perspektiv i stedet for bare at se på sit eget arbejde som en isoleret størrelse. For eksempel har lederne vist sig som de gode eksempler ved blandt andet at være løsningsorienterede og lydhøre. Det har haft en afsmittende effekt på hele pladsen, hvor man har været gode til at hjælpe hinanden og sammen fejre succeserne undervejs.”

Oprydning fremmer effektivitet, sikkerhed og arbejdsglæde

Daglig oprydning har været et højt prioriteret fokusområde hos byggeledelsen på Strandtorvet. Derfor blev ”oprydning” tilføjet som et punkt i alle kontrakter og samarbejdsaftaler for at sikre, at alle på pladsen fik ryddet op efter sig. Overholdte man ikke sin del af aftalen, modtog man en regning for den ”glemte” rengøring.

På Strandtorvet har idéen vist sig at være en stor gevinst for alle parter i projektet: ”Oprydning er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, fordi vi undgår brok og at skulle skælde ud. Det er meget sjovere at komme hurtigt fra start med sit arbejde end at begynde dagen med at rydde op efter andre. På den måde får vi både skabt en god tone blandt byggefolkene på pladsen, forbedret sikkerheden og effektiviseret arbejdsgangen”, fortæller Entreprisechef Susanne Andersen.

En tak til holdet

Projektchef Martin Baltser deler samme begejstring og slutter med en tak til hele holdet på Strandtorvet: ”Når det flyder med affald og byggematerialer på en byggeplads, udsender det ikke ligefrem det bedste signal over for kunder og bygherre i forhold til, hvorledes man har styr på andre vigtige ting som kvalitet, tid og projektets økonomi. Som projektchef har det derfor været særdeles vigtigt, at vi til hver en tid har haft en rydelig og pæn byggeplads, da det efter min opfattelse er en meget vigtig faktor for ikke blot sikkerheden men også for den samlede byggeproces. På Strandtorvet er vi langt hen af vejen lykkes med, at få den filosofi ind under huden på de fleste af vores håndværkere, og jeg vil derfor også benytte lejligheden til at takke dem for deres imødekommenhed, forståelse og det altid gode samarbejde, som specielt Susanne Andersen fra byggeledelsen har været garant for at opnå”.