Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Tragisk dødsulykke

En af vores håndværkere omkom, da han blev ramt af en jernplade i forbindelse med anlægsarbejde på Østerbro i København.

En 51-årig kollega døde ulykkeligvis onsdag den 4. februar ved en arbejdsulykke i forbindelse med udgravning til fjernvarmerør på Børskovvej på Østerbro.

Den pågældende havde været ansat i NCC i 24 år.

Det er endnu uvist, hvad der skete, da ingen var vidner til ulykken. Politiet og Arbejdstilsynet undersøger baggrunden for ulykken. NCC udarbejder selv en intern havari-rapport for om muligt at drage læring af hændelsen, da medarbejderes sikkerhed og arbejdsmiljø er meget højt prioriteret.

Der vil blive holdt et minuts stilhed fredag den 6. februar på NCC’s byggepladser og kontorer.