Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Lad nytænkning bane vejen for en klimaklar fremtid

Klimaforandringerne sætter allerede i dag sine tydelige spor på Danmarks veje. Sankthansaften fik en særdeles voldsom og våd afslutning flere steder i landet, da kraftige tordenbyger og adskillige skybrud trak ind over landet. Fremtiden vil byde på øgede mængder regn, som vores kloaksystem og veje ikke kan håndtere. Det er tid til at tage nye midler i brug og høste gevinsterne af nutidens løsninger, hvis vores vejnet skal være klimaklar til fremtiden. Vi har ikke råd til at lade være!

Når himlens sluser åbner sig på vid gab, ser vi det samme skrækbillede gentage sig: Kældere, der bliver oversvømmet, overbelastede kloaksystemer med direkte udløb af spildevand til vandløb, manglende fremkommelighed på vejene og ødelæggelser for millioner. Hver gang er det med store tab for samfundet, og alt tyder på, at skybrudssæsonen vil forlænges og dermed ramme os oftere og med en endnu højere intensitet.
Sankthansaften blev særdeles voldsom og våd flere steder i landet, da kraftige tordenbyger og adskillige skybrud trak ind over landet. På billedet ses resultatet af de voldsomme regnmængder fra sankthansaften, der bl.a. satte sine tydelig spor i Køge.

Virksomheder som NCC har siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst med udvikling af nye måder at håndtere enorme mængder regnvand, bl.a. i form af permeable asfaltbelægninger (vandgennemtrængelig asfalt) på p-plader, villaveje og veje i den tætte by – Steder, hvor der normalt ikke er plads til forsinkelsesbassiner, og hvor nedgravning af store rørdimensioner er med store omkostninger til følge.

Desværre ser vi alt for mange eksempler på lappeløsninger på Danmarks veje frem for langsigtet planlægning, og typisk vågner kommunerne først op efter en negativ forsmag på fremtidens vejrmønstre. Konsekvensen bliver kæmpe samfundsmæssige tab, bl.a. når virksomheder og private skal holde i kø på vejene, fordi centrale knudepunkter er oversvømmet, og trafikken går i stå.

NCC PermaVej er et eksempel på en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem, og som har så stor dræneffekt, at asfalten altid vil være vandfri - selv under skybrud. Med en permeabel belægning bliver afløbsriste, render og brønde oftest helt unødvendige, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret. Og når regndråberne trænger ned lige der, hvor de falder, og ikke skal ledes mod en rist, kan områder med permeable belægninger anlægges som en helt vandret, stabil flade, og det giver nye arkitektoniske muligheder. På den måde bliver klimasikring ikke udelukkende et spørgsmål om sparede skadesomkostninger, men også et spørgsmål om, at vi klimasikrer med løsninger, der kommer tilbage til os alle sammen - borgerne, kommunerne og virksomhederne - i form af nye gevinster.