Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Nytænkning fremmer sikkerheden på arbejdspladsen

Medarbejderne spiller en hovedrolle, når det handler om at undgå ulykker på arbejdspladsen. Som led i en intern sikkerhedskampagne hos NCC, kunne medarbejderne deltage i en konkurrence om at komme med idéer til at styrke sikkerhedskulturen i bygge- og anlægsbranchen. Konkurrencen har fået de gode idéer til at spire i virksomheden, og vinderidéerne vokser nu til virkelighed.

I anledning af NCC koncernens årlige Sundheds- og sikkerhedsuge i foråret, kunne medarbejdere fra hele koncernen indsende deres forslag til et mere sikkert arbejdsmiljø. Temaet var ”Pioneering Safety”, og vinderidéerne var så gode, at de nu bliver ført ud i livet, så de kan være med til at nedbringe antallet af ulykker.

”Vi har modtaget imponerende mange innovative bidrag til, hvordan vi kan fremme sikkerheden på vores byggepladser og projekter på veje og anlæg. Det viser, at vores medarbejdere ønsker at tage aktiv del i at forbedre arbejdsmiljøet for både kolleger og samarbejdspartnere. Vi tror på, at de gode idéer opstår der, hvor arbejdet udføres, og derfor er inddragelse af medarbejderne en afgørende faktor i at nå vores vision om nul ulykker”, siger Henning Laursen, arbejdsmiljøchef i NCC Danmark.

Der er kommet forslag om ny anvendelse af eksisterende produkter og metoder, lige som der er kommet helt nye idéer ind fra medarbejderne. Nogle handler om brugen af VDC (Virtual Design and Construction), mens andre foreslår elektroniske og mobile løsninger, som har til formål at mindske risici. Vinderholdene får hver en andel af præmiesummen, så de kan gennemføre og afprøve deres idé, som siden måske kan blive implementeret på andre arbejdspladser hos NCC.

”Koncernens fælles Sundheds- og sikkerhedsuge er øremærket til inspirerende og nytænkende aktiviteter, som øger vores engagement i sikkerheden og omtanken for vores egen sundhed. Jeg er derfor glad for, at vi nu også kan føre idéerne ud i praksis, så vi styrker arbejdsmiljøet – ikke kun i NCC, men i hele branchen”, fortæller Henning Laursen.

Batteridrevet sækkevogn skåner ryg, arme og ben

For at nedsætte belastningen af ryg, arme og ben i den daglige transport af tunge skiltefødder har et asfalthold i NCC Industry udviklet en batteridrevet sækkevogn. Her driver en hjælpemotor hjulene, når vognen skal op ad ramper eller over fortovskanter. Holdene kører hver dag 50-150 sækkevogne med en last på over 30 kg. Den batteridrevne sækkevogn gør arbejdet markant lettere og mindsker de fysisk belastende arbejdssituationer.

Tydelige instruktioner ved hjælp af VDC gør arbejdspladsen mere sikker

Vinderholdet fra NCC Infrastructure har udviklet en VDC byggepladsplan i 3D, som danner rammen for indretningen af en byggeplads. På tegningen vises og beskrives de ønskede sikkerhedskrav. Tegningen trykkes og anvendes i forbindelse med projektet for at gøre det nemmere at planlægge og skabe en sikker byggeplads.