Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


  • Peder Grønne
  • Rabatter fræses og udjævnes i samme proces.

Portræt: Livet i vejkanten

For nylig fyldte Peder Grønne 65 år. Han er kendt blandt kunder og kolleger som førende inden for vedligehold af vejnet og -rabatter. I godt 30 år har Peder Grønne udfordret og udviklet branchen med nytænkning, stædighed og bæredygtige løsninger. Dette er et portræt af en pionér, der brænder for sit fag og de mennesker og muligheder, det rummer.

Tilbage i 1988 opkøbte Peder og Annette Grønne en enkeltmandsvirksomhed i Sønderjylland for 450.000 kroner. Det blev starten på en rejse, hvor han i dag er én ud af godt 18.000 kolleger i NCC.

Virksomheden med samme navn som ejeren, Peder Grønne, voksede hurtigt, og de udviklede sammen med kunderne teknologi, der effektivt vedligeholder vejens rabatter og sikrer, at vejnettet holder længere og forbliver sikkert.

En væsentlig del af Peder Grønnes arbejde har bl.a. været at udligne vejnettes rabatter med vejene, således at regnvand ikke løber under asfalten og forårsager revner og sprængninger men i stedet kan løbe af vejbanen.

I dag bruger Danmark knap 6 mia. kr. om året på løbende drift og vedligeholdelse af vejnettet. Det er en omfattende og vigtig opgave, der bl.a. kan nedsætte udgifterne til nye veje markant og samtidig skabe sikre forhold for bilisterne. Men det er også et område, hvor der ifølge Peder Grønne er væsentlige besparelser at opnå.

”Da jeg startede i branchen, så vi ofte fem-seks mand gå i vejrabatten og fylde den med grus for at udligne og jævne rabatten med vejen. Det ser vi stadig folk gøre den dag i dag, hvorimod vi selv klarer det med én bil og én mand,” forklarer Peder Grønne.

Fra lille butik til storkoncern
Først i 1994 hvor der var fire medarbejdere og tre biler, kunne Peder Grønne fuldtidsansætte sig selv. Nogle år senere fik han EU-patent på den fræserkonstruktion, som hans virksomhed havde udviklet igennem årene. Det er en fræsemetode, der gør det muligt at genanvende materialer. Når en rabat fræses fjerner man det materiale, der med tiden er skubbet fra vejkantet og længere ud i rabatten. Men i stedet for at tilføre nye og dyre materialer for at udjævne rabatten med vejen, som der normalt gøres, genvendes de affræsede materialer samtidig med, at de fræses af. Det sparer både materialer, penge og tid og er blot en af de løsninger Peder har udviklet.


EU-patenteret fræsermetode, udviklet af Peder Grønne.

I dag er metoden og teknologien grundlæggende den samme. Men flere ting har ændret sig. I dag er kravene til kvalitet højere, hvilket også stiller krav til administration af virksomheden. Derfor ser Peder Grønne det som betydelig fordel, at han i oktober 2013 solgte sin 16 mand store virksomhed til Vejservice i NCC. For NCC betød opkøbet af Peder Grønnes virksomhed, en klar styrkelse af virksomheden og kompetencerne på Vejservice-området, som i dag er en del af Infraservices i NCC Infrastructure.

”Vi kørte også for NCC, inden vi solgte, så vi kendte dem rigtig godt – og det har været en fornøjelse at komme ind i en så stor, professionel virksomhed med en masse ualmindeligt engagerende kolleger,” siger Peder Grønne om overgangen og forklarer, at NCC’s vision om at forny branchen og den tillidsbaserede kultur altid har matchet ham godt.

Når kunden siger hop…
Ingen tvivl om, at Peder brænder for salg, kunder og at finde løsninger. ”Jeg er mest stolt af alle de kunder, der ringer igen og igen og beder om mine råd. Jeg tænker, det er den største form for anerkendelse man kan få,” siger Peder. Eksempelvis ringede Frederikssund kommune i starten af 2015, grundet store her-og-nu-udfordringer med oversvømmelse. Her kunne NCC’s båndbiler let lave sandsække og hjælpe til i en fart. I dag er NCC skrevet ind i kommunens beredskabsplan.

”Vi finder løsninger, når der er brug for det”, slår Peder fast og men fremhæver også at investeringsbeslutninger i dag bliver taget uden at tænke langsigtet. ”Generelt kan omkostninger på vedligehold af vejnet reduceres væsentligt, hvis vi tænker langsigtet. Eksempelvis ved løbende at forlænge vejenes levetid samt ved at genanvende materialer.”

En af de kunder der har fulgt Peder Grønne i over tyve er, er driftsleder for Vej & Park i Høje Tåstrup Kommune Anders Jensen.

”Peder er både lidt småstædig, ekstremt troværdig og let at blive pot-og-pande med. Med hans erfaring tager han sjældent fejl – heller ikke selvom det er en ny metode han foreslår,” siger Anders Jensen, der har stået for driften i kommunen siden 1982.

Peder Grønne har ordnet rabatter og grusveje for kommunen, både da det var en lille selvstændig virksomhed og nu som NCC. Det ændrer ikke på, at manden bag ”kender vejene og ved, hvad vi vil have”, forklarer Anders Jensen.

Peder Grønne er nu rundet de 65 år og kan se tilbage på en karriere som pioner inde for sit felt. Han har skubbet til branchen, udviklet den og de løsninger, der i dag er med til at sikre vores veje.

”Egentlig skulle jeg være pensionist nu, men jeg har fået lov at blive,” smiler Peder, der af både kunder og kollegaer betegnes som uerstattelig. ”Jeg vil se nogle nye kollegaer banke det her videre, og vi er heldigvis godt på vej,” smiler Peder Grønne, som virker til at være klar på flere år endnu.