Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


  • Weed control - The method of NCC Spuma

NCC og Blåkläder – et nordisk samarbejde udover det sædvanlige

I 2009 påbegyndte NCC og Blåkläder et nordisk samarbejde, som i dag har udmøntet sig i et unikt leverandørforhold for NCC. Forretningsforbindelsen har skabt et godt virksomhedssegment og bæredygtig produktion af et af NCC's vigtigste indirekte materialer: Arbejdsbeklædning.

Vi stiller høje krav til det arbejdstøj, der anvendes i produktionen.

Produkterne skal:

  • opfylde lovpligtige sikkerhedskrav
  • have god komfort
  • god kvalitet
  • produceres under gode arbejdsvilkår
  • påvirke miljøet minimalt i forhold til f.eks. kemikalier, både i produktion samt i det færdige tøj

Den tætte forretningsforbindelse til Blåkläder gør det muligt for os aktivt at tage del i og påvirke både produktion og produktudvikling.

Udfasning af farlige kemikalier

Udover at kunne påvirke udformning og produktkvalitet giver det desuden mulighed for NCC for at påvirke udskiftning af kemikalier med kendte farlige egenskaber.

Et eksempel er sølvioner, som blevet afskaffet efter en fælles beslutning, og som i dag ikke anvendes i Blåkläders produktion.

Den anden centrale del i forholdet til Blåkläder er, at NCC deltager aktivt i at vurdere Blåkläders leverandører.

Parallelt med Blåkläders egne leverandørbedømmelser gennemfører vi egne leverandørrevisioner.