Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


To eksempler på dialog med interessenterne

Dome of Visions er en kuppelformet bygning i træ, beklædt med transparente plader af polycarbonat. Bygningen har en diameter på 21 meter og er knap 11 meter høj. NCC står bag projektet, og selve Domen er skabt i et samarbejde med de danske arkitekter Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen.

Kuplen udgør en beskyttende klimaskærm for en have og et ressourceeffektivt træhus på størrelse med et et-familiehus.

Formålet med Domen er at samle nye erfaringer, når det gælder alternative konstruktioner og materialeanvendelse. Den bliver derudover brugt som mødested for dialog og diskussioner omkring fremtidens byggeri.

Projektet udfordrer byggebranchen og materialeproducenterne, når det gælder ansvaret for at løse fremtidens klimaudfordringer.

Domen udforsker også, hvordan vi kan vitalisere rum mellem bygninger og de tilfældige pladser, der opstår, når vi bygger nyt.

Bygningen bliver brugt til kulturelle og faglige arrangementer af vidt forskellig art, samtidig med at der pågår målinger og analyser af bygningens klima- og energiydeevne.

Eksempel to: Visionsstyret byudvikling - et social projekt om bæredygtighed

Ved udviklingen af Norra Sigtuna samarbejder Sigtuna kommune, NCC og indbyggerne i Sigtuna i forhold til at opnå social, økonomisk og økologisk bæredygtig byudvikling. Igennem borgerdialoger og workshops opstår udformningen af den nye bydel.

Ingen skitser er blevet taget frem, inden indbyggerne har fået lov til at være med og sige deres mening i forskellige råd og borgerfora. Der er endda blevet arrangeret konkurrencer, hvor børnene i Sigtuna ved hjælp af computerspillet Minecraft har fået lov til at være med og visuelt tale om, hvordan det nye område skal udformes. Med input fra de forskellige fora øger NCC sin egen viden og forståelse af, hvad der skal udvikles og hvorfor.

Nogle synspunkter, der blev noteret, var: vandkanaler som aktive elementer; overflader til opdyrkning; blandede boligblokke til ældre og yngre: udviklede sporområder til gang, løb, ski, hest, cykel; bilfri gader og småbyskarakter; nærhed til skoler, handel og service.