Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


NCC Infrastructure i Danmark

NCC Infrastructure er aktive inden for anlægsområdet.

Forretningsområdet NCC Infrastructure (CVR-nr. 69894011) leverer komplette  infrastrukturprojekter – fra design og konstruktion til produktion og service – baseret på en forretning, som er inddelt i to divisioner:

Divisionen Civil Engineering er specialiseret i større infrastrukturprojekter, så som tunneller, veje og jernbaner, men også projekter med komplekse betonkonstruktioner.

Divisionen Infra Services arbejder med mindre og mellemstore opgaver inden for infrastrukturområdet. Dette kan eksempelvis være jord- og rørarbejde samt helhedsløsninger til sikre trafikmiljøer, såsom drifts- og vejservice.
Forretningsområdet har i dag en stærk position i Sverige, som sammen med Norge også er det største vækstmarked. I det øvrige Norden har NCC Infrastructure en mindre markedsandel.

Vi tilbyder bl.a. vores kunder anlægsopgaver så som:

  • kabel- og ledningsomlægninger
  • ledningsrenoveringer med og uden opgravning
  • piloterings-, spunsnings- og vandbygningsopgaver
  • byggemodning
  • byggegruber
  • tunnellering

Kunderne findes primært inden for den offentlige sektor. Lokal tilstedeværelse er ofte et krav, især for små og mellemstore projekter, hvor den lokale konkurrence er stor. De større projekter møder stor international konkurrence og kræver specialistkompetence på højt niveau.