Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


Årsrapport

Årsrapporten, som du finder her, er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, revideret af ekstern, uafhængig revisor og godkendt af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal give interesserede et retvisende billede af NCC Construction Danmarks A/S' aktiver, passiver og resultatet af selskabets aktiviteter.

NCC Construction Danmark A/S' officielle årsrapport.