Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 45,5 milliarder DKK og omkring 18.000 medarbejdere. NCC's vision er at forny vores branche og tilbyde ekstraordinære bæredygtige løsninger.


NCC Roads i Danmark

NCC Roads tilbyder produkter og ydelser i og omkring veje. Vi spænder over hele værdikæden, fra produktion af råstoffer og asfaltprodukter til belægningsarbejder og vejservice.

NCC Roads i Danmark består af

Råstoffer

NCC Roads' råstofafdeling indvinder og forædler tilslag til bl.a. asfalt og beton. NCC Roads er blandt Danmarks førende leverandører med en årlig råstofindvending på ca. 6 mio. tons. Indvinding af råstoffer sker med stor omtanke for miljøet.

Læs mere om vores produkter og services inden for råstoffer.

asfalt

NCC Roads er totalproducent inden for alle typer vejbelægning og specialist i udlægning af asfalt på alt lige fra motorveje til cykelstier. Ja, selv broer, fabrikshaller og lagre, der belægges med specialprodukter, hører til vores kompetenceområde.

Læs mere om vores asfaltydelser.

Vejservice

Total vejservicering i hele landet for både det offentlige og det private. NCC Roads håndterer vejserviceopgaver i alle størrelse med omhu og har stor erfaring med udliciteringsprojekter for stat og kommune.

Læs mere om vores vejservices.

Recycling

NCC Roads håndterer forskellige former for bygge- og anlægsaffald. Det sker med udgangspunkt i vores kunders behov. En stor part af affaldet anvender vi selv på egne fabrikker. Det betyder god affaldsøkonomi på begge sider af bordet, sammenholdt med miljørigtige løsninger.

Læs mere om recycling.