Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 45,5 milliarder DKK og omkring 18.000 medarbejdere. NCC's vision er at forny vores branche og tilbyde ekstraordinære bæredygtige løsninger.


NCC Roads i Danmark

NCC Roads tilbyder produkter og ydelser i og omkring veje. Vi spænder over hele værdikæden, fra produktion af råstoffer og asfaltprodukter til belægningsarbejder og vejservice.

NCC Roads i Danmark består af

Råstoffer

NCC Roads' råstofafdeling indvinder og forædler tilslag til bl.a. asfalt og beton. NCC Roads er blandt Danmarks førende leverandører med en årlig råstofindvending på ca. 6 mio. tons. Indvinding af råstoffer sker med stor omtanke for miljøet.

asfalt

NCC Roads er totalproducent inden for alle typer vejbelægning og specialist i udlægning af asfalt på alt lige fra motorveje til cykelstier. Ja, selv broer, fabrikshaller og lagre, der belægges med specialprodukter, hører til vores kompetenceområde.

Vejservice

Total vejservicering i hele landet for både det offentlige og det private. NCC Roads håndterer vejserviceopgaver i alle størrelse med omhu og har stor erfaring med udliciteringsprojekter for stat og kommune.

Recycling

NCC Roads håndterer forskellige former for bygge- og anlægsaffald. Det sker med udgangspunkt i vores kunders behov. En stor part af affaldet anvender vi selv på egne fabrikker. Det betyder god affaldsøkonomi på begge sider af bordet, sammenholdt med miljørigtige løsninger.