Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


  • Bro i Motala

NCC-koncernen

NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vores vision er at forny vores branche og tilbyde ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores forretningen består af tre områder:

  • Industri
  • Bygge- og anlæg
  • Udvikling

NCC udvinder og tilbyder materialer til byggeproduktion så som råstoffer og asfalt.

NCC udvikler og bygger komercielle ejendomme, boliger, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt øvrig infrastruktur som spildevands- og forsyningsnettet.

Vi står også for belægning, drift og vedligeholdelse af både offentlige og private veje.

Størstedelen af NCC's arbejde inden for vores forretningsområder udføres i Norden.

I Tyskland, St. Petersborg og i de baltiske lande bygger NCC fortrinsvis boliger.

Nordstjernan var ved udgangen af ​​2013 selskabets største aktionær med 23 procent af kapitalen og 66 procent af stemmerettighederne.

NCC er noteret på børsen i Stockholm.