Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


Marked og konkurrenter

Det nordiske byggemarked omsatte i 2014 for SEK 1 237 milliarder. NCC er en af de største aktører med en markedsandel på 5 % i Norden.

Tre forretningsområder

NCC driver tre forskellige forretninger med forskellig forretningslogik og forskellige markedsforudsætninger og drivkræfter.

Bygge og anlæg

Den generelle byggekonjunktur følger som regel den almindelige udvikling, dog med en forsinkelse på mindst et år.

Boligmarkederne reagerer normalt hurtigst på konjunkturudviklingen.

Den øvrige produktion (kontorer, industribygninger og offentlige bygninger) samt anlægsmarkedet reagerer langsommere, da de afhænger af de øvrige branchers investeringsplaner.

Større projekter løber som regel over længere tid.

Risikoen er lokal, selv om entreprenørmarkedet generelt er konjunkturfølsomt.

Industri

Industriforretningen er noget mindre end bygge- og anlægsforretningen. Store volumener er vedligeholdelsesrelaterede eller forbundet med store infrastrukturprojekter med lange gennemløbstider.

Markedet og markedsrisikoen er lokal, da transportomkostningerne er forholdsvis høje.

Udvikling

Udviklingsforretningerne er transaktionsfokuserede, og markedsrisikoen er relativt stor, da de følger konjunkturcyklussen.

Efterspørgslen på ejendomsprojekter styres i høj grad af udlejningsgraden, markedets gennemsigtighed og kapitalvækst i det økonomiske system.

Synergier mellem forretningerne

Industriforretningen støtter bygge- og anlægsforretningen med stenmaterialer, grus, asfalt og belægning.

På modsvarende vis er NCC's bygge- og anlægsforretning en stor kunde til industribranchen.

Særligt ved større vejarbejder er synergierne store.

Industribranchen, som afhænger meget af vedligeholdelseskontrakter med stat og kommuner og anlægsforretningen, er normalt forholdsvis stabil, når konjunkturen ændres, hvilket er en modvægt til de konjunkturfølsomme bygge- og udviklingsforretninger.

Udviklingsforretningen forsyner bygge-enhederne med entrepriser ved udvikling af erhvervsejendomme.

Om vores konkurrenter

Det nordiske byggemarked er nationalt meget fragmenteret og kendetegnes af en hård lokal konkurrence.

Konkurrenter

På de lokale markeder konkurrerer NCC med tusindvis af mindre entreprenørvirksomheder.

Større anlægsprojekter i Norden opkøbes ofte i international konkurrence med Europas største byggevirksomheder, og de rigtig store anlægsprojekter drives ofte i konsortier.

I Norden er NCC's nærmeste konkurrenter svenske Skanska og Peab, danske MT Højgaard og Aarsleff, norske Veidekke og AF Gruppen samt finske YIT og Lemminkäinen.

Inden for anlægsprojekter og vejbyggeri samt asfalt og belægning i Norden er selv statslige og kommunale produktionsenheder betydelige konkurrenter, f.eks. Svevia i Sverige.

I Danmark og Finland er også Colas og CRH konkurrenter inden for asfalt og stenmaterialer.

Inden for ejendomsudvikling findes der fra et nordisk perspektiv få store aktører, hvoraf NCC er en af de førende. En anden stor aktør er Skanska. På det lokale marked kan andre aktører være betydelige konkurrenter, som finske YIT og SRV.

Markedsandele 2012

NCC er den største byggevirksomhed i Norden med en markedsandel på 7 %.

Byggemarkedet i Norden omsatte i 2012 for ca. SEK 839 milliarder (ekskl. renovering af boliger).

(Kilde: Euroconstruct og NCC.)