Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


Selskabsledelse

NCC AB ledes i henhold til svensk selskabslovgivning og er en svensk børsnoteret virksomhed, hvis aktier er noteret på Nasdaq OMX Stockholm/Stora bolag.

NCC AB ledes i henhold til svensk selskabslovgivning. NCC følger også andre svenske og udenlandske love og regler.

NCC har også forpligtet sig til at følge børsens regler, som blandt andet omfatter svensk lov for selskabsledelse.

NCC har overholdt loven, siden den blev indført i 2005.