Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


 • Bro i Motala

Strategi for lønsom vækst i NCC 2016 - 2020

NCC’s nye strategi for lønsom vækst har som mål, at virksomheden skal vokse med gennemsnitligt 5 procent om året, mens overskudsgraden bør forbedres fra de nuværende 3 procent til mindst 4 procent i løbet af strategiperioden 2016-2020.

”Vi oplever, at de mere specialiserede virksomheder har bedre muligheder for at skabe vækst og lønsomhed. Med vores nye specialiserede nordiske organisation bliver vi mere effektive og øger samtidig rentabiliteten. Samtidig forventer vi at vokse ved at fokusere på segmenter med vækstpotentiale – det gælder bl.a. inden for store infrastrukturprojekter og renoveringsopgaver. Når vi lykkes med det, skaber vi forudsætningerne for at investere i yderligere vækst, for eksempel gennem opkøb,” siger Peter Wågström, koncerndirektør for NCC.

NCC (ekskl. Housing) har for strategiperioden 2016-2020 opstillet følgende strategiske mål for koncernen:

 • Overskudsgrad på mindst 4 procent i løbet af strategiperioden
 • Gennemsnitlig vækst på 5 procent af den årlige omsætning i løbet af strategiperioden
 • Årlig egenkapitalforrentning efter skat på mindst 20 procent
 • Nettogæld mindre end 2,5 gange EBITDA
 • Soliditet på mindst 20 procent
 • Halvering af ulykkesfrekvensen i 2020 (sammenlignet med 2015-tal)
 • Halvering af NCC 's kulstofemission i 2020 (sammenlignet med 2015-tal)

For de tre forretningsområder, er der opstillet følgende finansielle mål:

 • Industri (NCC Industry): Overskudsgrad på mindst 4 procent, og gennemsnitligt årligt afkast på den investerede kapital på mindst 10 procent i løbet af strategiperioden
 • Bygge og anlæg (NCC Building og NCC Infrastructure): Overskudsgrad på mindst 3,5 procent om året
 • Udvikling (NCC Property Development): Overskudsgrad på mindst 10 procent og gennemsnitligt årligt afkast på den investerede kapital på mindst 10 procent i løbet af strategiperioden

Den nye strategi tager udgangspunkt i NCC’s vision om at forny vores branche og ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC har identificeret fem megatrends, der forventes at ville ændre bygge- og ejendomsbranchen: urbanisering, globalisering, bæredygtighed, kampen om de bedste talenter og nye teknologier. Disse trends åbner op for nye muligheder både i forhold til lønsomhed og vækst.

NCC har til hensigt at realisere dette potentiale, baseret på en videreudvikling af vores eksisterende styrker og kompetencer, hvor en bred geografisk tilstedeværelse, en stor ekspertise inden for de forventede vækstsegmenter i bygge- og anlægsmarkedet og en stærk position i værdikæden tæt på kunden, er til fordel for NCC.

De nødvendige strategiske initiativer, der skal sættes i søen for at nå ambitionsniveauet, er sammenfattet i tre "Must Win Battles”

NCC's must-win battles i strategiperioden 2016-2020

Operationel Excellence: NCC skal blive en mere effektiv og profitabel virksomhed i kraft af kompetenceudvikling, indførelse af mere effektive processer og mere centraliserede indkøbsprocesser og øget udnyttelse af digitaliserede informationsstrømme.

Market Excellence: NCC ser et stort vækstpotentiale inden for bygge- og renoveringssegmentet. Vi skal tilbyde bæredygtige livscyklusløsninger, vi skal sælge vores løsninger hurtigere ind på markedet og vi skal blive kundens første valg.

Investment Initiatives: Når NCC lykkes med at skabe øget lønsomhed og vækst i løbet af strategiperioden, skabes der muligheder for at vækste yderligere gennem investeringer - for eksempel i form af opkøb, OPP-projekter og projektudvikling.