Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


Sådan blev NCC født

Første gang, JCC og ABV samledes under et og samme symbol, var den 15. oktober 1988, da en fælles grafisk profil blev lanceret.

I slutningen af 1987 begyndte Nordstjernan AB at købe aktier i den børsnoterede byggevirksomhed Armerad Betong Vägförbättringar (ABV).

I Nordstjernans portefølje var der på dette tidspunkt blandet andet den private byggevirksomhed Johnson Construction Company, JCC.

I løbet af foråret 1988 øgede Nordstjernan sin aktieandel, og fra og med den 21. maj 1988 talte ABV som et datterselskab til Nordstjernan.

På generalforsamlingen den 8. juni blev den daværende JCC-chef Torsten Eriksson også valgt til administrerende direktør i ABV.

Den 9. juni 1988 sendte den administrerende direktør et brev til samtlige 20.000 ansatte og 30.000 forretningskontakter med oplysninger om fusionen og det kommende integrationsarbejde

Næsten færdig i september

Arbejdet med den nye organisation var næsten færdig den 8. september, da 475 chefer blev udpeget, og en koncernstruktur blev fastslået.

Administrerende direktør Torsten Eriksson afgjorde spørgsmålet om hovedkontor for Nordic Construction Company, NCC, som den fælles virksomhed skulle hedde, ved at vælge ABV's hovedkontor i Vallgatan i Solna.

Fire dage senere blev Nordstjernan børsnoteret.

Den 20. september 1988 opkøbte Nordstjernan alle aktier i NCC fra JCC, og derefter blev byggevirksomheden overført fra JCC og ABV til NCC. JCC blev i stedet for datterselskab til NCC og skiftede navn til NCC Bygg AB.

Helt færdig i oktober

Juridisk blev NCC-koncernen formelt set etableret den 1. januar 1989, men første gang, JCC og ABV samledes under et og samme symbol, var den 15. oktober 1988, da en fælles grafisk profil blev lanceret.