Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


  • Strukturen i NCC AB

Vores organisation

NCC har fire nordiske forretningsområder. De dækker tre forretninger med forskellig forretningslogik.

En industriaktivitet, som drives inden for forretningsområdet NCC Industry, med fokus på proces og i særdeleshed på stenmateriale- og asfaltproduktion. Forretningen binder primært kapital i stenbrud samt knusnings- og asfaltværker, som har høje faste omkostninger.

En bygge- og anlægsaktivitet, som drives inden for to forskellige forretningsområder: NCC Intrastructure og NCC Building. Forretningen binder kun lidt kapital, har et stærkt cash flow og er projektorienteret.

En udviklingsaktivitet, som drives inden for forretningsområdet NCC Property Development. Forretningen binder kapital i udviklingsejendomme og igangværende projekter. Udviklingsaktiviteten er transaktionsfokuseret og markedsrisikoen er her større end i de andre forretningsområder, da det tager mange år fra erhvervelse af grunden til projektet bliver afleveret.

Det tidligere forretningsområde NCC Bolig, med fokus på boligudvikling, indgår ikke længere i NCC. NCC Bolig er blevet et selvstændigt selskab under navnet Bonava.