Om NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC's vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.


  • NCC Compass

NCC Compass - adfærdskodeks

NCC Compass er et internt værktøj og hjælpemiddel, der skal gøre det lettere for medarbejderne at efterleve vores værdier og følge vores adfærdskodeks.

Det er fundamentet bag NCC, der afspejles i vores værdier og i vores adfærdskodeks. Alligevel kan det i nogle situationer være svært at afgøre, hvordan man konkret skal fortolke adfærdskodekset eller vores værdier.

Derfor har vi udviklet NCC Compass.

Det er et værktøj, som gør det lettere for alle medarbejdere i NCC at træffe den rigtige beslutning og sikre, at de handler i overensstemmelse med vores adfærdskodeks.

NCC Compass giver helt konkret vejledning til nogle af de vigtige områder i NCC's adfærdskodeks.

Hvorfor skal vi have NCC Compass?

Det virker jo ret ligetil. Når vi bare følger reglerne, så er det vel fint. Det er ikke altid helt så enkelt, og vi har sikkert alle prøvet at stå i en situation, hvor vi har spekuleret over, hvad vi skulle gøre - hvad der var det rigtige at gøre.

Der er i de situationer, at NCC Compass kan hjælpe.

Formålet med NCC Compass er at forklare og tydeliggøre reglerne og gøre det lettere at leve op til NCC's adfærdskodeks. Formålet er kort sagt at gøre det let at følge reglerne og træffe den rigtige beslutning, når du står i situationen.

Hvad består NCC Compass af?

Indholdet i NCC Compass er i første omgang indhentet fra hele NCC. Forretningsområderne har enkeltvis defineret nogle spørgsmål, hvor der kan være brug for ekstra vejledning. NCC Compass giver en vejledning i, hvilken adfærd der er den korrekte, både i eksterne og interne relationer. I NCC Compass finder du blandt andet følgende funktioner, der skal understøtte hele organisationen:

Ask Me– en spørgefunktion
Hvad er det rigtige at gøre? Ikke altid et let spørgsmål.
I NCC Compass har NCC forsøgt at beskrive nogle retningslinjer, men i nogle tilfælde er det heller ikke tilstrækkeligt – du er stadig i tvivl – hvad skal du gøre?

Derfor har vi nu uddannet et antal personer, som vi kalder Navigatører, og de er blevet specielt uddannet til at kunne besvare alle de mange spørgsmål vedrørende vores adfærdskodeks, der kan dukke op undervejs. På den måde har vi i NCC mulighed for at få et svar på vores tvivlsspørgsmål, inden vi handler.

Tell Me – til indberetninger
Som ansat i NCC kan du komme til at opleve eller på andre måder få kendskab til adfærd i NCC, der strider mod vores adfærdskodeks og værdier. I de tilfælde skal du som medarbejder straks:

  1. Indberette det til din nærmeste chef
  2. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at rapportere problemet til den nærmeste chef, kan man i stedet aflevere sin indberetning til chefen for forretningsområdet eller den lokale HR-afdeling
  3. Hvis du af en eller anden grund heller ikke mener, at det er passende at indberette problemet til chefen for forretningsområdet eller til HR, har du mulighed for at benytte NCC's Tell Me-funktion. NCC garanterer, at både mundtlige og skriftlige indberetninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige, at du kan indberette anonymt, og din identitet bliver ikke afsløret. Derudover har vi udviklet et system til ensartet håndtering af hændelser i NCC med det formål at få etableret en proces, der også sikrer den anklagede, så ingen automatisk kan erklæres skyldig i en overtrædelse.

Et par eksempler på problemstillinger:

  • Hvilke regler gælder for gaver og underholdning i forbindelse med møder med kunder, myndigheder, underentreprenører, leverandører, konsulenter og andre eksterne aktører, når NCC inviterer eller bliver inviteret?
  • Og hvad gælder, når man inviterer eller bliver inviteret af kunder, myndigheder, underentreprenører, leverandører, konsulenter og andre eksterne aktører?
  • NCC forbyder konkurrencebegrænsende samarbejde mellem virksomheder og misbrug af en virksomheds markedsposition, men hvordan afgør man helt præcis, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt?

Medarbejdere og andre, der handler på vegne af NCC, må ikke befinde sig i en interessekonflikt, som kan påvirke deres dømmekraft, objektivitet eller loyalitet over for NCC. Derfor skal eventuelle interessekonflikter altid indrapporteres til ledelsen. I nogle tilfælde kan den type aktiviteter kræve forhåndsgodkendelse fra NCC, men hvis man er i tvivl om, hvorvidt det, man gør eller har tænkt sig at gøre, udgør en interessekonflikt - så kan man benytte NCC Compass.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan NCC arbejder med NCC Compass og NCC's adfærdskodeks, så er du altid velkommen til at kontakte Gunnar Bäckström, der er Group Compliance Officer.