• Byggegruber
  • Byggegrube
  • Byggegrube
  • Byggegrube

Byggegruber

Indfatningsvægge er den ideelle løsning, når pladsen er trang, og stabilitet og grundvand giver problemer.

Hvor frie afgravningsskråninger bliver begrænset af pladsforhold, stabilitetsforhold eller grundvandsforhold, er en indfatningsvæg den ideelle løsning.

Indfatningerne kan enten være indspændt i jordlagene under udgravningen, holdt fast ved forankring / afstivning i et eller flere niveauer, eller ved en kombination af begge.

Overordnet findes der fire typer af indfatninger:

  • Spunsvægge (Sheet Pile Walls)
  • Københavnervægge (Berlin Walls / King Post Walls)
  • Slidsevægge (Diaphragm Walls)
  • Skekantpæle væg (Secant Pile Walls)

NCC etablerer indfatningsvægge til alle formål, lige fra mindre uforankrede løsninger i forbindelse med midlertidige kælderudgravninger og ledningsomlægninger, til store permanente løsninger med anker- og strækkonstruktioner til fx pumpestationer, forsinkelsesbassiner og dybe parkeringskældre.