• Byggemodning
  • Byggemodning
  • Byggemodning

Byggemodning

Byggemodning i total- og hovedentreprise.

NCC Infrastruktur udfører alle former for byggemodningsarbejder i total og/eller hovedentrepriser.

Kunden har den store fordel kun at skulle samarbejde med en entreprenør, da vi kan tilbyde en samlet entreprise fra byggemodning af bar mark til færdig overflade.

Vi løser opgaver som:

  • Jordarbejder
  • Etablering af regn- & spildevandsledninger
  • Fremføring af vand- & varmeledninger
  • Trækning af el-, telefon- & antennekabler
  • Belægningsarbejder med asfalt, beton og granit.
  • Diverse gartnerarbejder