Danske Kontorhuse er fleksible

I Danske Kontorhuse kombinerer vi jeres ønsker med vores viden og erfaringer

Bygget og indrettet efter jeres behov
For at sikre, at I får et kontorhus, der er attraktivt både i dag og i fremtiden, er det afgørende, at bygningen fungerer optimalt i dagligdagen. Derfor lægger vi vægt på at kunne tilbyde jer kontorhuse, som er bygget og indrettet på en måde, så de er optimale for jeres virksomhed.

Stor valgfrihed ved udformning
Vores kontorhus koncept er fleksibelt. Det betyder, at I har mulighed for at bygge et kontorhus, som både i form, materialer og kvadratmeter lever op til jeres forventninger. Derfor vælger I selv, om I ønsker f.eks. et atriumhus, et længehus eller et vinkelbyggeri og hvordan byggeriet skal se ud både inde og ude.

Få ideer og udnyt vores erfaringer
Vi bidrager gerne med erfaringer og ideer allerede i de indledende planlægningsfaser, og vi kan også naturligvis også rådgive om form, materialer og indretning.

Fleksibilitet og tilgængelighed
NCC Danske Kontorhuse kan tilpasses efter bygherrens behov.

Konceptets fleksibilitet betyder bl.a. at:

  • Facadeudtryk og form kan varieres efter jeres ønsker og kan tilpasses så det opfylder evt. lokale myndighedskrav.
  • Længden af bygningen kan varieres (fra 66 m til 90 m)
  • Højden kan varieres fra tre til seks etager
  • Antal og størrelse af de enkelte lejemål kan varieres fra 350m2 og opefter
  • Kontorarealerne kan indrettes som storrumskontorer, projektkontorer eller cellekontorer – eller en kombination af alle tre
  • Bygningen tager hensyn til bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere.