Danske Kontorhuse er lavenergibyggeri

Lavenergibyggeri
NCC Danske Kontorhuse er et lavenergibyggeri. Vi kombinerer den nyeste viden inden for installationer, konstruktioner, kvalitetsordninger og miljøstandarder med gennemprøvede løsninger og processer. På den måde sikrer vi, at det enkelte kontorhus lever op til de krav og forventninger, der er til energirigtigt kontorbyggeri.

Inddrag alternative energikilder
Konceptet giver naturligvis også mulighed for at inddrage alternative energikilder som fx solenergi. NCC Danske Kontorhuse er miljørigtigt byggeri, som samtidig har lave driftsomkostninger.

Mulighed for certificering
Kontorhusene bliver som udgangspunkt projekteret, så de både opfylder de danske energikrav og kan certificeres efter miljøstandarderne Green Building, Breeam og DGNB. Certificeringen indikerer, at det enkelte byggeri har et beregnet energiforbrug, der ligger lavere end den nationale energiramme foreskriver og kan leve op til skærpede krav inden for miljø og energi.