Godt indeklima i Danske Kontorhuse

Kontormiljø og trivsel er vigtig
Kontormiljøet og trivslen i bygningen er vigtig, da det både påvirker arbejdsglæden og effektiviteten.

Derfor lægger vi vægt på, at jeres nye kontorbyggeri fungerer i praksis. Ved at udnytte den nyeste viden om indretning og indeklima kan vi tilbyde jer et kontorhus med moderne og energirigtige løsninger, der samtidig tager højde for, at både muligheder og krav ændres i de kommende år.

Danske Kontorhuse sikrer bl.a.:
• Bedst mulige temperatur året rundt
• Et afstemt og tilstrækkeligt luftskifte i bygningen
• God lydisolering
• Regulering af lysstyrken i bygningen i forhold til dagslyset
• Effektiv styring af energiforbrug og dermed god driftsøkonomi
• Optimal indretning
• Velafprøvede byggetekniske løsninger
• Overholdelse af nuværende miljøkrav og mulighed for fremtidig tilpasning.