Fakta om Danske Kontorhuse

Form og materialer:

• Fleksibel arkitektur

• Bygningens størrelse afhænger af ønsker til m2 pr. person, rumbehov, grundens størrelse og udformning

• Antal og størrelse af lejemål kan variere fra 350m2 og opefter

• Kontorarealerne kan indrettes som storrumskontorer, projektkontorer eller cellekontorer – eller en kombination af alle tre.

 

Indeklima:

• Bedst mulige temperatur året rundt

• Et afstemt og tilstrækkeligt luftskifte i bygningen (udskiftes minium fire gange i timen)

• God lydisolering/akustik

• Lysstyrken i bygningen reguleres i forhold til dagslyset

• Gode, sunde byggematerialer.

 

Optimeret drift:

• CTS-styring af tekniske installationer bidrager positivt til driftsøkonomien

• Belysningsanlæg med lavenergi-lyskilder

• Opvarmning via ventilations- eller radiatoranlæg

• Anvendelsen af NCC’s gennemprøvede løsninger giver sikkerhed for, at man opnår bedst mulige driftssikkerhed i mange år, efter at bygningen er taget i brug

• Lavenergi-byggeri sikrer lave driftsomkostninger.

 

Miljø

• Kontorhuset kan opføres som et lavenergihus i henhold til BR2011, lavenergiklasse 2015 og 2020

• Bygningen kan efter ønske certificeres i henhold til European Green Building, LEED, Breeam og DGNB.