Råstoffer vinder DI Byg's Innovationspris

NCC Roads A/S, Råstoffer vandt den 7. november Dansk Byggeri´s Innovationspris 2013 med konceptet PermaVej.

I slutspurten var der 9 nominerede med innovations ideér som f.eks. ”et slank energivenligt facadeelement”, ”en app til tilsyn og dokumentation ved byggeri”, ”energitage” m.fl.

Konceptet PermaVej er en vandgennemtrængelig vejbelægning og vejkasse til hjælp for fremtidens klimatiske udfordringer.
Vandet trænger igennem belægningen og kan opmagasineres i et bassin af grus, hvorfra det langsomt siver ud i råjorden eller til kloaknettet. På den måde modvirker PermaVej overbelastning af det offentlige kloaknet og mindsker risikoen for oversvømmelser.

Udtalelse fra Dansk Industri:

NCC Roads A/S og IBF har udviklet en vandgennemtrængelig vejbelægning, der kan anvendes til at fremme vandafledningen i forbindelse med skybrud og oversvømmelser.

Løser et reelt problem
De klimamæssige udfordringer er stadig stigende, og PermaVej bidrager derfor til at løse et reelt problem, der står højt på den politiske og samfundsmæssige dagsorden. Derfor får PermaVej DI Bygs Innovationspris 2013, siger bestyrelsesformand Mogens Nielsen, DI Byg. Prisen gives som en anerkendelse ved en særlig indsats, hvor innovation, samarbejde og værdi for kunden vægtes højt.

Innovation i byggebranchen
Med prisen til PermaVej ønsker DI Byg at skabe opmærksomhed omkring den innovation, der foregår i byggebranchen og på de samarbejder, der bidrager til en øget produktivitet, siger Mogens Nielsen.