Udvikling for jordbesiddere

NCC hjælper også med at udvikle jord eller ejendom, som kunder selv ejer.

Vi kan hjælpe dig, hvis du:

  • ejer et stykke jord
  • ejer en ejendom
  • har en god idé til et projekt, men af en eller anden årsag ikke kan komme videre

BRED MÅLGRUPPE

Enheden henvender sig både til institutionelle og private investorer, grundbesiddere og andre selvstændige developere, boligselskaber med ønske om udvikling af støttet byggeri, større erhvervslejere, der søger nye beliggenheder og offentlige og statslige bygherrer.

Fælles for alle er et ønske om udvikling af

  • et nyt byggeri
  • renovering af en eksisterende ejendom
  • en fuldstændig revitalisering til anden anvendelse

VORES KNOW HOW

vi tager dialogen med de lokale myndigheder
vi udvikler og prissætter projektet
vi tager det økonomiske ansvar for selve byggeopgaven


VI TRÆKKER PÅ BYGGEEKSPERTISE

Fordelen ved at have os med fra starten er – ud over vores store erfaring og kontakter i ejendomsbranchen – at vi også trækker på den store ekspertise, der er repræsenteret i den udførende del af NCC.

Du har derfor fra starten et team, der både kan tilføre den nødvendige viden og fremdrift, estimere en byggepris på et sikkert grundlag og til sidst sætte både tid og samlet økonomi på projektet.

OFFENTLIGT SAMARBEJDE

NCC har erfaring både som udførende entreprenør, som projektudvikler og som bygherre. Den erfaring kan blandt andet give offentlige kunder en fordel, fordi NCC har opbygget en særlig ekspertice indenfor samarbejdsformerne: Partnering og OPP.

Når en offentlig kunde har stillet sine krav til byggeriets funktioner, kan NCC bidrage til projektets videre udvikling og realisering.