Processen for en boligrenovering

Vi garanterer en tryg og sikker proces.

Det er afgørende for os at skabe en tryg og sikker proces for både bygherre og beboere, ikke bare fordi vi gerne vil være flinke, men fordi det er en grundlæggende forudsætning for, at vores produktion på bygge-pladsen kan forløbe som planlagt. Omkostningerne til materialer og bygningsdele er vigtige, men ikke afgørende. Afgørende er derimod omkostningerne i forbindelse med indbygningen af dem, og har vi ikke klare aftaler om adgang til lejlighederne, forsinkes hele processen. Det koster penge, og det skaber irritation og utryghed hos beboerne.

Ved at sætte dialogen med og hensynet til beboerne højest, kan vi indfri aftalerne omkring tid, økonomi og kvalitet og samtidigt give beboerne en positiv oplevelse af processen.

Vi sikrer en tryg proces gennem:

  • Forberedelse: I tilbudsfasen planlægger og gennemarbejder vi projektet og afklarer de væsentlige forhold og risici, som har indflydelse på logistik, tidsplan og økonomi.
  • Erfarne medarbejdere: Vi stiller med erfarne medarbejdere i en klar rollefordeling, som alle har flere års erfaring med gennemførelse af boligrenoveringssager.
  • Beboerkoordinator: Vi ønsker at forstyrre beboerne mindst muligt. Derfor har vi på boligsager en koordinator, der koordinerer arbejderne mellem bebyggelse og byggeledelse.
  • Professionel projektledelse: Vi leverer erfaren, professionel projektledelse og bruger værktøjer fra åbne samarbejdsformer for at fremme samarbejdet på alle projekter.

Vores referencer - boligrenovering

Aflevering 3-12 uger før tid, og beboere, der savner de flinke håndværkere, er blandt de positive sideeffekter af en vellykket boligrenovering. Se vores referencer for boligrenoveringer her.