Sådan kommer du i gang med en erhvervsrenovering

Vi kan hjælpe dig godt i gang – og sikkert i mål. 

NCC både renoverer, udvikler og nyopfører erhvervsejendomme. Derfor får du en samarbejdspartner, som ved, hvad erhvervsmarkedet kræver, og som forstår at omsætte dine behov til bygbare løsninger. Uanset hvor i processen, du befinder dig, om du har en bygning, der skal opgraderes eller om du leder efter nye muligheder, vil vi sandsynligvis kunne hjælpe dig med at løse de udfordringer, du står med, indenfor en overskuelig tidshorisont. Jo tidligere, du kontakter os, jo bedre.

"Vi fokuserer på tid og logisitk, så du som kunde kan opretholde driften i renoveringsperioden og undgå driftstab."

NIELS ENGBERG, PROJEKTDIREKTØR, NCC ENERGIRENOVERING, ERHVERV

Vi kan eksempelvis bidrage med:

  • Vurdering af opgavens kompleksitet: Har du brug for en pakkeløsning eller et team, der hjælper dig gennem et komplekst projekt?
  • Afklaring af rammerne for økonomien: Hvad er en realistisk budgetramme i forhold til projektets karakter og dine krav og behov? Hænger din businesscase sammen?
  • Bygbare projekteringsløsninger: Hvordan omsætter vi bedst muligt dine behov til bygbare løsninger indenfor budget- og tidsrammen?
  • Overblik over proces og driftslogistik: Hvilke krav stiller virksomhedens funktioner som fx produktion og administration til proces og organisation – hos dig og entreprenøren
  • Energioptimering og bæredygtighed: I vores optik er bæredygtighed mere end reduceret energi-forbrug. Det er også totaløkonomi, indeklima, brugertrivsel, og bygningens fremtidige værdi

Sådan afleverer vi til tiden

Kvalitet er sammen med tid de kritiske succes-kriterier, når vi renoverer erhvervsejendomme. Derfor inddrager vi fagentreprenører og egne håndværkere tidligt i projektet og får input til at optimere både projektets løsninger og arbejdsproces. I udførelsesfasen anvender vi principperne bag Lean Construction og inddrager formændene i den løbende produktionsforberedelse. Det skaber ejerskab og samarbejde og giver en effektiv og fleksibel produktion på byggepladsen, som gør, at vi kan aflevere den aftalte kvalitet – til tiden.

Besparelser kan finansiere din renovering

Du behøver ikke være offentlig bygherre for at høste fordelene ved et ESCO samarbejde. Som ESCO-virksomhed kan vi hjælpe dig med at afdække potentialet for energibesparelser i din erhvervsejendom. Vi præsenterer en række energioptimerende renoveringsforslag for ejendommen, som finansieres gennem de opnåede energibesparelser over en aftalt årrække. På baggrund af den opstillede baseline for ejendommens energiforbrug, kan vi desuden tilbyde, at stille en garanti for den lovede energibesparelse.
Læs mere om gennemførelsen af et ESCO-projekt.

Kompromisløs sikkerhed

Sikkerheden skal være høj, når vi renoverer bygninger, hvor virksomheder skal opretholde daglig drift og produktion. Derfor holder vi arbejds-plads og byggeplads skarpt adskilte også hvad angår trafikveje og materialetransport til og fra ejendommen, og er der særlige forhold, tager vi højde for dem. Arbejdsmiljø og sikkerhed er et fokusområde i NCC, og vi har et usædvanligt lavt antal arbejdsulykker som følge af denne indsats. Vores mål er 0 ulykker - hver dag.