Processen for en erhvervsrenovering

En skræddersyet proces tilpasset dine behov.

Dit temperament, dine behov, din organisation og din eventuelle erfaring med byggeprojekter er sammen med projektets karakter, omfang og kompleksitet de faktorer, der afgør, hvilken samarbejds- og entrepriseform, der bedst understøtter dit projekt. Uanset entrepriseform kan man med fordel anvende en række værdiskabende samarbejdselementer, som gør processen mere fleksibel og skaber en større sikkerhed for, at både kvalitets-kriterier, tidsplan og budgetramme overholdes: Fælles projektoptimering, åben økonomi, brugerinddragelse, risikohåndtering, konfliktløsning og incitamentsaftaler. Det afgørende her er ikke juridisk form, men indstil-lingen til opgavens gennemførelse, og redskaberne kan bruges i alle entrepriseformer.

Det åbne, værdiskabende samarbejde er en del af NCC´s virksomheds-DNA, og vi har praktiseret det gennem mange år. Erfaringen og vores kunders tilfredshed taler for sig selv: Resultatet er en mere effektiv og mere fleksibel proces og et slutprodukt, der i højere grad indfrier kundens forventninger.

Uanset entrepriseform kan vi tilbyde en skræddersyet, kundetilpasset proces, som er kendetegnet ved:

  • Tydelig kommunikation med dig og din organisation
  • Tydeligt beslutningsgrundlag i forhold til tidsplaner, produktkvalitet og økonomi
  • Løbende konsekvensvurdering af tid, økonomi, bygbarhed og kvalitet ved evt. tilvalg undervejs
  • En positiv indstilling til løsningsmuligheder og en proces tilpasset dit projekt og dine behov

Vores referencer - erhvervsrenoveringer

Vi siger, at vores tidligere kunder skal være vores fremtidige ambassadører. Ellers har vi ikke gjort det godt nok. Vi formidler gerne en kontakt. Se vores referencer for erhvervsrenoveringer her.