• NCC har renoveret historisk bygning på Gentofte hospital

Sådan kommer du i gang med en hospitalsrenovering

Tør I samarbejdet? – så er vi klar!

Hospitalsbyggeri er kendetegnet ved at være teknisk krævende og komplekst byggeri med mange interessenter.

Vores erfaring gennem mange år på området viser, at et åbent samarbejde eller en entreprise med samarbejdselementer giver effektiv proces og stor tilfredshed med det færdige projekt.

Fordelene er bl.a., at du har større indflydelse og kan ændre beslutninger undervejs i takt med, at du bliver klogere på projektet. Du er sikker på tid, økonomi og kvalitet, og du kender det slutprodukt, du får.

Til gengæld skal du selv engagere dig, du skal have tid og beslutningskompetence, og du skal turde og ville samarbejdet. Samarbejdselementer kan supplere alle de traditionelle entrepriseformer.

De følgende punkter kan være en overvejelse værd, inden du tager stilling til, om et åbent samarbejde eller en entreprise med samarbejdselementer er noget for dig:

Overvejrelser inden før du vælger samarbejdsform:

  • Organisation: Hvilken organisation står jeg med – kan og vil vi samarbejdet, og har vi den fornødne erfaring byggeteknisk og samarbejdsmæssigt?
  • Kvalitet: Kan vi definere det, vi gerne vil have? Har vi tid og penge til en dialog med vores bruger-grupper eller til at inddrage specialkompetencer?
  • Tid og ressourcer: Hvad er den overordnede tidsramme? Hvilke bindinger i tid har vi - i eller udenfor vores egen organisation?
  • Risici: Hvad er kritiske faktorer i gennemførelsen af byggeprojektet, og hvad kan vi gøre for at imødegå dem?

Nyttig viden om en hospitalsrenovering

Klar kommunikation til hospitalets interessenter

Der er mange interessenter i en hospitalsrenovering, som har krav på præcis og klar information. Ud fra en interessentanalyse udarbejder vi i fællesskab en kommunikationsplan, som sikrer et højt informationsniveau til alle grupperne. Vores byggeledelse er altid tilgængelig og svarer på alle henvendelser.

Vi sikrer grænsefladerne til bygherre-leverancer

Hospitaler er kendetegnet ved at have særlige anlæg, som er en integreret del af hospitalets funktioner og arbejdsgange. Gennem tidlig behovsafdækning og metoder fra Lean Construction sikrer vi, at grænsefladerne for disse specialleve-rancer er gransket og indarbejdet i projektet, så de fungerer fra første anvendelsesdag.

Sikkerhed – også for patienter og pårørende

Sikkerheden skal være høj under en hospitals-renovering, og vi holder derfor hospitalsområde og byggeplads skarpt adskilte. Er der særlige forhold, tager vi højde for dem. Arbejdsmiljø og sikkerhed er et fokusområde i NCC, og vi har et meget lavt antal ulykker som følge af denne indsats. Målet er 0 ulykker - hver dag.