• NCC tilbyder en fleksibel proces ved renovering af hospitaler

Processen for en hospitalsrenovering

Verden er foranderlig – derfor er processen fleksibel.

Særligt på området for hospitalsrenovering kan der være fordele ved en tidligere inddragelse af entreprenøren. Det bliver lettere at håndtere projektændringer og giver større tryghed i forhold til tid og budget.

Med denne fleksibilitet får du også større indflydelse på kvalitet og valg af løsninger. Ved tidlig inddragelse kan entreprenøren bidrage til at optimere projektet med sin viden om f.eks. bygbarhed og økonomi i tæt samspil med og med respekt for projektets øvrige faglighed. Dette giver et underbygget beslutningsgrundlag, så de rigtige og vigtige beslutninger kan træffes på rette tid i processen.

Uanset valg af entrepriseform, kan du med fordel anvende en række værdiskabende elementer, som gør processen mere fleksibel:

Elementer der gør processen mere fleksibel:

  • fælles projektoptimering
  • åben økonomi
  • brugerinddragelse
  • risikohåndtering
  • konflikt-løsning og incitamentsaftaler

Det afgørende her er ikke juridisk form, men indstillingen til at gennemføre opgaven, og redskaberne kan bruges i alle entrepriseformer.

EKSEMPEL PÅ TIDLIG INDDRAGELSE AF ENTREPRENØREN I EN FASEOPDELT TOTALENTREPRISE


FASE 1:

På grundlag af tilbud og dialog med brugergrupper optimerer vi projekt og komponentlister frem til projektforslag. Vi udfordrer projektet, og afdækker mulighederne. Åbne kalkulationer tydeliggør de økonomiske konsekvenser af ændringerne i forhold til projektets totale økonomi, så vi løbende kan justere til budget-rammen.

FASE 2:

På baggrund af projektoptimering i fase 1, indleder vi detailprojektering til udførelse. Her er mulighed for at fortsætte dialogen om løsninger og validere eventuelle ændringer. I fase 2 har vi særligt fokus på at afdække grænseflader i forhold til bygherreleverancer af specialudstyr, så vi afklarer nøjagtigt, hvordan løsningen skal indbygges.