Sådan kommer du i gang med at renovere skoler og uddannelsesinstitutioner

Hos os må du gerne spørge en ekstra gang.

Der er forhold, som det er vigtigt at få ordentligt afklaret, inden man går i gang med et renoveringsprojekt. Og det er bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt. Jo mere, du har overvejet, hvordan du ønsker det færdige resultat og rammerne for udbuddet, samarbejdet og økonomien, jo bedre er du forberedt, når projektet skal gennemføres.

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan drøfte processen med dig. Nedenfor er en række fokuspunkter til inspiration.

Vigtige overvejelser:

1. REFERENCER

Du altid kan tage referencer på den projektorganisation, entreprenøren tilbyder. Tal med en bygherre, som har samarbejdet med entreprenørens nøglepersoner. Hvordan har f.eks. kommunikationen og koordineringen været med skolen på entreprenørens seneste projekt?

2. ANSÆTTELSESSAMTALE 

Der er mulighed for at holde ”ansættelses-samtale” i tilbudsprocessen. Valg af entreprenørteam kan sammenlignes med en ansættelse. Med tilbudspræsentation eller et dialogmøde kan du møde den projektorganisation, du skal bygge med som en del af udvælgelsesprocessen.

3. TILDELINGSKRITERIER

Du i udbudsmaterialet kan vælge dine egne, specifikke tildelingskriterier. Lad entreprenøren beskrive, hvordan han vil håndtere problemstillinger, som er særligt kritiske for dig. Det kan være logistik, kommunikation eller koordinering mellem skoledrift og renoverings-projekt.

4. SAMARBEJDSFORM

Det er dig, der definerer samarbejdsformen på dit projekt. En fuldt defineret opgave eller et komplekst projekt med mange risici. Hvilken entreprise – eller samarbejdsform kan understøtte din proces bedst? Uanset entrepriseform kan du supplere med rammer for samarbejdet.

5. ØKONOMI

Der er mange måder at konkurrere på økonomien på. Hvad er vigtigst? En lav startpris eller et overholdt totalbudget? Hvis de kvalitative tildelingskriterier er vigtige, kan du med fordel anvende 2-kuverter: En til økonomi og en til kvalitative tildelingskriterier.

6. OPTIONER

Du kan byde en skolerenovering ud i optioner. Består renoveringen af din skole af flere etaper – eller har du porteføljeansvar for flere skoleprojekter, kan et udbud opdelt i optioner giver dig mulighed for at afprøve samarbejdet. Entreprenøren har et større incitament til at leve op til forventningerne, og du forpligter dig kun for en fase ad gangen.

7. BÆREDYGTIGHED

Udførelsen spiller en rolle i det samlede billede af bæredygtighed. Planlægning, logi-stik, materialevalg, affaldshåndtering og energiforbrug er elementer i udførelsen, der spiller direkte ind på projektets bæredygtighed. Hvad er f.eks. dine forventninger til bygningens energiforbrug, indeklima og muligheden for genanvendelse af indbyggede materialer?

8. TILGÆNGELIGHED

Du kan gøre noget for at gøre din skole mere tilgængelig. Har du overvejet detaljer omkring materiale- og farvevalg og placering af komponenter og bygningsdele, der i fremtiden gør det lettere for handicappede at færdes på skolen? Måske er det endda så vigtigt for dig, at du vil bruge det som et kvalitativt tildelingskriterium i dit udbud?