• NCC bruger tydelig kommunikation til at skabe tryghed

Processen for renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner

Tydelighed er en forudsætning for tryghed.

Ind imellem møder vi den opfattelse, at en stor entreprenørkoncern ganske vist er en sikker økonomisk samarbejdspartner, men pga. sin størrelse nok også er en ”tromlende entreprenør” og ikke en ”rådgivende entreprenør”, man kan gå i dialog med. Den myte punkterer vi som regel, når kunden først møder os, fordi tydelig kommunikation er så vigtig en del af vores måde at arbejde på.

Vi arbejder efter princippet ”Sig hvad du gør, og gør, hvad du siger”.

For klar og pålidelig kommunikation er afgørende for succesen, når vi renoverer side om side med den daglige drift af skolen eller uddannelses-institutionen. Vi udarbejder en kommunikationsplan, baseret på en interessentanalyse, på projektets risikoprofil og på vores fælles mål for projektet. På den måde kan vi være skolens samarbejdspartner i stedet for at være et fremmed og forstyrrende element i hverdagen.

kommunikationsplaner på alle vores projekter:

Kommunikationsplanen er individuel, og vi udarbejder den i fællesskab. Den vil som regel indeholde opstartsworkshop, ugentligt informationsmøde, daglig varsling og kontakt samt evaluering.

Vi tilbyder i den sammenhæng en professionel facilitator til at varetage workshop, procesopfølgning og evaluering.