Processen for ESCO-projektet

Processen for energirenovering forløber i 6 faser og kan udføres på en enkelt ejendom eller omfatte en hel ejendomsportefølje.

SCREENING, er en gennemgang af din ejendom, hvor vi grundigt gennemgår ejendommens tekniske instal-lationer og klimaskærm, brugernes adfærd og dit samlede energiforbrug.

ENERGIKONCEPT, udarbejdes på baggrund af vores screening af ejendommen. I vores kalkulationssystem udarbejder vi et solidt grundlag for energibesparelsen og projektets løbende økonomi. Samtidigt dokumenterer vi alle tiltag og ændringer i processen, herunder driftsfasen.

PAKKE AF TILTAG, udarbejdes som dit beslutningsgrundlag. Fra dette katalog vælger du, hvilke tiltag, du ønsker med i det endelige projekt. Vi rådgiver dig omkring til- og fravalg under hensyntagen til tiltagenes indbyrdes afhængighed og hjælper dig frem til en fornuftig, samlet løsning.

SAMLET PRIS, laver vi til dig, når alle tiltag er valgt, beregnet og prissat. I prisen indgår alle omkostninger til projektering, udførelse, opfølgning og eventuel finansiering. Den samlede pris vil være tilbagebetalt inden for den tilbagebetalingstid, vi har aftalt.

UDFØRELSE, igangsætter vi, når vi er enige om indholdet af tiltagskataloget og prisen på det endelige ESCO Projekt.

GARANTI på den lovede besparelse træder i kraft, når alle tiltag er idriftsat. Som ESCO indestår vi for
garantien i hele tilbagebetalingsperioden. Sådan er du sikker på at vi opfylder de mål, vi har sat for projektet.

OPFØLGNING, igangsætter vi, når udførelsen af alle de valgte tiltag er færdigmeldt, og tiltagene er idriftsat. Her måler og overvåger vi energiforbruget i den aftalte garanti/tilbagebetalingsperiode.