• NCC hjælper dig i gang med ESCO

Sådan kommer du i gang med et ESCO-projekt

Forløbet er det samme, uanset om du er offentlig eller privat bygherre.

Udgangspunktet for en energioptimering er adgang til din ejendom og en opgørelse over det eksisterende energiforbrug.

Du beslutter dig for:

  • hvor mange penge du ønsker at investere i energirenoveringen af din ejendom
  • hvor lang en tilbagebetalingstid/forrentning du ønsker på investeringen
  • om du ønsker en garanti på den lovede besparelse

Husk også, at et ESCO samarbejde er et valg af partner i et driftssamarbejde, der ofte varer 10-20 år.

I den indledende energiscreening gennemgår vi den eller de udvalgte ejendomme og udarbejder et energi-koncept for ejendommen eller porteføljen.

Energikonceptet tager udgangspunkt i hele bygningsmassen og omfatter både teknik, klimaskærm og brugeradfærd. Energikonceptet præsenterer en række forslag til energibesparelser, der samlet set er tilbagebetalt indenfor den ønskede tilbagebetalingstid.

Vi præsenterer en samlet investeringssum for hele energirenoveringspakken. Du bestemmer også her, hvilke tiltag du ønsker udført.Vi udfører og idriftsætter den aftalte pakke, og du overtager en energirenoveret ejendom med et helt nyt energikoncept og et væsentligt lavere energiforbrug.

Miljøcertificering

Vi ønsker at mindske miljøpåvirkninger fra vores egen produktion og tilbyde vores kunder løsninger, der bidrager til et lavt energiforbrug. NCC er ISO 14001:2004 -certificeret indenfor miljøledelse.


Arbejdsmiljøcertificering

Vi styrker det forebyggende arbejdsmiljø-arbejde for at minimere risici og reducere
arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. NCC er OHSAS 18001:2008-certificeret inden for arbejdsmiljøledelse.

Kvalitetscertificering

Vi vægter kundetilfredsheden, arbejdsglæden hos de ansatte og den løbende forbedring af produkter, processer og ydelser. NCC er ISO 9001:2008-certificeret indenfor kvalitetsstyring og energimærkning af bygninger.