• NCC kan rådgive om tekniske installationer

Kort vej fra bord til jord

Vi samarbejder på tværs af fagene og i dialog med vores håndværkere. Det giver høj bygbarhed.

Hos os er vejen fra bord til jord meget kort. Det skyldes, at vi som del af en stor entreprenørvirksomhed hele tiden bliver nødt til at måle vores projekt op mod virkeligheden og spørge: Kan det her udføres?

Fordi vi samarbejder på tværs af installationsfagene og er i tæt dialog med vores håndværkere, kan vi projektere med en meget høj grad af bygbarhed. Derudover giver digitale redskaber som BIM( Building Information Modeling), objektorienteret 3D og kollisionskontrol dig en garanti for, at installationer og bygningsdele er afstemt hinanden. Suppleret af præcise udførelsesvejledninger gør det både udførelsen og den efterfølgende drift langt mere effektiv.

Vi har de sidste 10 år arbejdet målrettet med energirammeberegninger og er specialiserede i at optimere i forhold til energirammen.

Allerede i designfasen kan vi gennem simuleringer sandsynliggøre, hvordan huset kommer til at virke i drift og i forhold til bygningsreglementets krav, og vi kan præcisere konsekvenserne af de designmæssige valg i forhold til indeklima og samspillet mellem de elementer, der har afgørende indflydelse på bygningens energiforbrug.

Med udgangspunkt i Green Building-standarden projekterer vi konsekvent 25 % under gældende krav til energirammen jfr. bygningsreglementet. Derudover er vi ESCO- og energimærkningsvirksomhed, og vi er certificeret indenfor BREEAM og DGNB.

Med NCC's installations-projektering får du:

  • Præcise udførelsesvejledninger, der giver effektiv byggeproces
  • BIM – Building Smart – 3D – kollisionskontrol, der sikrer indbyrdes koordinering mellem projektets dele
  • Energirammeberegninger, der viser huset i brug og sikrer at bygningen lever op til de lovmæssige energikrav
  • Ud fra Green Building standard projekterer vi 25 % under de gældende krav til energirammen jfr. bygningsreglementet.

Vi projekterer en væsentlig del af de samlede installationsarbejder i NCC og udfører også tjek på projekter tegnet af eksterne rådgivere med henblik på at optimere både projekt og energiforbrug.

Miljøcertificering

Vi ønsker at mindske miljøpåvirkninger fra vores egen produktion og tilbyde vores kunder løsninger, der bidrager til et lavt energiforbrug. NCC er ISO 14001:2004 -certificeret indenfor miljøledelse.


Arbejdsmiljøcertificering

Vi styrker det forebyggende arbejdsmiljø-arbejde for at minimere risici og reducere
arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. NCC er OHSAS 18001:2008-certificeret inden for arbejdsmiljøledelse.

Kvalitetscertificering

Vi vægter kundetilfredsheden, arbejdsglæden hos de ansatte og den løbende forbedring af produkter, processer og ydelser. NCC er ISO 9001:2008-certificeret indenfor kvalitetsstyring og energimærkning af bygninger.